Kortvarig værlykke: - Temperaturen kan komme opp på 20-tallet før lavtrykket kommer inn

foto