Tolv rektorer i Trondheim ønsker regjeringsskifte, mens bare to vil la Høyres Røe Isaksen fortsette i fire nye år.

Det viste en epost- og ringerunde som Adresseavisen har gjort blant byens rundt 50 rektorer. Mange ønsker ikke å uttale seg, av ulike årsaker (se nederst i saken). Men blant dem som vil fortelle om sitt syn, er det altså et stort flertall for politisk skifte.

Les hele saken her: Seks grunner til at rektorene vil ha politisk skifte

Les bakgrunnsinfo her: Dette sier rektorene

Kunnskapsministeren synes kritikken er veldig unyansert.

- De to rektorene dere intervjuer, høres ut som Ap-politikere. Det er helt greit. Jeg vil gjerne snakke til de andre rektorene, som enten ikke har svart eller som ikke har bestemt seg for hva de mener, sier kunnskapsministeren.

- Er det riktig av rektorene å uttale seg, også i partipolitiske spørsmål?

- Ja, selvfølgelig, akkurat som de kan melde seg inn i et parti eller stille til valg. Så må hver enkelt avgjøre om det er riktig å uttale seg, gitt at du er rektor på en skole med foreldre som har ulike meninger, sier Røe Isaksen.

Han mener Høyre har levert på det de gikk til på valg på i 2013.

- En massiv satsing på lærerutdanning, en nasjonal fraværsgrense i videregående og styrking av yrkesfagene. Så blir tidlig innsats det neste store løftet: Vi skal ha flere spesialpedagoger inn i skolen, og innføre lovfestet plikt til å følge opp elevene som trenger det mest, sier Røe Isaksen.

Les også alle sakene om stortingsvalg 2017

Stortingsvalget i år blir et verdivalg for skolen, mener Hoeggen-rektor Lars Kvendbø og Flatåsen-rektor Hilde Klungsøyr.

Imøtergår seks punkter

Her imøtegår Høyre-statsråden de seks punktene som Trondheim-rektorene trekker frem:

1. Flere rektorer mener behovet for kompetanseheving, videreutdanning og master er overdrevet.

- Masterutdanning for lærere har vært et klart og tydelig krav fra Utdanningsforbundet, og den utdanningen man har, er ikke virkelighetsfjern. Tvert imot. Det kan du bare spørre lærerutdanningsmiljøet ved NTNU om, sier Røe Isaksen.

2. En del rektorer mener dagens regjering er for opptatt av tester. De vil dempe karakterjaget og ha vekk skolerangering.

- Vi bruker testene blant annet for å finne de kommunene som år etter år har dårlige resultater, for å kunne sette inn tiltak for å hjelpe. I denne perioden har det ikke kommet én eneste ny prøve inn i skolen, men vi har fjernet én.

Les kronikk: Bekymret over presset i skolen

3. Flere rektorer ønsker seg en norm for antall elever per lærer.

- Vi ønsker ingen norm fordi det bare vil føre til flere lærere i Trondheim, mens det ikke vil bety flere i distriktene og Nord-Trøndelag. Det er slående at man i en rødgrønn kommune som Trondheim mener man at man trenger rikspolitikere for å få nok lærere inn i skolen. SV, Ap og KrF, som alle vil ha norm, har styrt lenge i Trondheim, men ikke klart å innføre lærernorm lokalt, til tross for en god kommuneøkonomi.

4. Flere av rektorene mener det har vært for mye fokus på kognitiv kunnskap og teorifag.

- Jeg er uenig. Grunnleggende ferdigheter er utrolig viktige, og vi har et stort behov for satsing på naturfag og matte. Men jeg er helt enig i at norsk skole har vært for teoretisk, og vi trenger et løft for de praktiske fagene. Vi jobber med en plan for blant annet å ha tilbake praktisk håndverksfag.

5. Flere tror en ny regjering vil bety mer penger til skole fordi Ap ikke prioriterer skattekutt.

- Jeg tror de tar feil. Ap har en lang historie for ikke å følge opp løftene, som da de i 2009 lovet lærernorm med maksgrense på 15 elever.

6. Flere mener dagens regjering snakker ned læreren og viser for liten respekt.

- Jeg prøver å rose norske lærere og rektorer så ofte jeg kan. Lærer er Norges viktigste yrke. Men min jobb er også å peke på utfordringer.

Les mer: Trond Giske: - Vi har gjort noe feil i 20 år

Frp: - Dypt bekymret

Toppkandidat Sivert Bjørnstad (Frp) kaller rektorene i Trondheim for «ildrøde»:

- Jeg er dypt bekymret over at skoleledere med ansvar for opplæring er så blendet av eget politisk ståsted at de overser fakta. Valgkampen har tydeligvis nådd ildrøde rektorer i trondheimsskolen. Skolen og rektorer er ellers opptatt av nøytralitet og mangfold. Når det kommer til valgkamp, stiller det seg tydelig helt annerledes, skriver Bjørnstad i en e-post.

Toppkandidat Sivert Bjørnstad (Frp) kaller rektorene i Trondheim for «ildrøde».

PS: Rundt 30 rektorer har ikke besvart Adresseavisens undersøkelse. Flere mener det er feil av dem å flagge hvilken partipolitikk de mener er best for elevene. Noen er også usikre på om det er tillatt for dem å ytre seg offentlig. Da Adresseavisen startet å undersøke rektorenes meninger, ble det først sendt ut et referat fra et arbeidsutvalgsmøte mellom noen rektorer, rådmannens fagstab og skolesjefen. Der sto det at rektorene ikke skulle svare, eller eventuelt gi runde svar, til Adresseavisen. Dette førte til usikkerhet hos flere. Informasjonsavdelingen i kommunen opplyser at det var feil i referatet. Det ble senere sendt ut en ny epost til rektorene som presiserte at det er opp til hver enklet å vurdere om de vil svare.