I september i fjor vedtok bystyret å ta Borten Moes Skjefstad Vestre sammen med elleve andre mulige deponiområder med i vurderingen i forbindelse med den interkommunale arealplanen (IKAP). Dette skjedde til tross for sterk administrativ og faglig motstand mot å ta Borten Moes eiendom med, først og fremst av hensyn til viltkorridoren over Leinstrand.

Stort behov

I går kveld ble igjen Skjefstad Vestre tatt med i en videre vurdering av om eiendommen kan fungere som deponi for rene overskuddsmasser fra ulike utbyggingsprosjekter. Det er stort behov i trondheimsområdet for håndtering av slike masser. De områdene som er tilrådd hevdes å kunne ta imot 20-25 millioner kubikkmeter rene masser som skal dekke behovet i og rundt Trondheim de nærmeste ti-femten årene.

Av de områdene som ikke ble tilrådd fra rådmannen, var Skjefstad Vestre og Benberg, Leinan Øvre m.fl. og Storler. Og igjen var det hensynet til viltkorridoren og biologisk mangfold som var begrunnelsen.

Men igjen snudde bystyrets flertall på innstillingen fra rådmannen og en rekke faginstanser. Flertallet besto av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Borten Moes eget parti, Senterpartiet, totalt 51 av 67 representanter.

I vedtaket heter det at det må gjennomføres grundige utredninger gjennom de reguleringsmessige behandlingene for å få vurdert ulike hensyn opp mot hverandre, der alle konsekvenser skal belyses. Hensynet til naturverdier, viltkorridor, klima og deponibehov må ivaretas på en god måte. Å konsentrere deponering til et steinbrudd på Skjefstad Vestre, ble ikke nevnt.

Markering

Enkelte grupper har i lang tid vært særlig opptatt av denne saken, og det var tillyst en markering før bystyremøtet i den forbindelse. På Facebook hadde mer enn 150 personer varslet at de ville delta. Hadde alle kommet, ville markeringen ha blitt en av de store foran Rådhuset. Men slik gikk det ikke. Rundt 20 personer var til stede og lyttet til appeller fra blant andre varaordfører Knut Fagerbakke (SV) og kommunalråd Jon Gunnes (V).

Ferhat Güven (Ap) sa i debatten at hans parti ikke følte seg komfortabel med å si blankt nei til de omdiskuterte områdene straks. Han ville ha en mer grundig utredning gjennom utarbeiding av reguleringsplaner.

Han fikk straks motbør fra Jan Bojer Vindheim (MDG) som mistenkte Ap og de øvrige flertallspartiene for å forsøke å finne en begrunnelse for å tillate at blant annet Borten Moes eiendom blir deponiområde.