Ådne Ervik synes det er trist å se forfallet når det gjelder gang- og sykkelveier i Trondheim. Han mener salting og for tunge brøytemaskiner har skylda.

- Vandalisme

I løpet av vinteren har Ådne Ervik lagt merke til at gang- og sykkelveiene i Trondheim har fått regelrett juling. De har store sprekker og enkelte steder er det smuldret opp.

- Jeg mener dette er vandalisme av gang- og sykkelveiene. Jeg tror kommunen bruker feil utstyr til brøyting og at de bruker for mye salt, sier Ervik.

Han mener det finnes eksempler på ødelagte gang- og sykkelveier på blant annet Lade, Rosenborg og Nedre Elvehavn.

- Det er snakk om store skader på gang- og sykkelveier av nyere dato. Det er skremmende å se, sier han.

foto
Dette bildet har Ådne Ervik tatt av krysset hvor Jarleveien og Håkon Magnussons gate møtes på Lade i Trondheim. Jarleveien er en fylkesvei, men det er Trondheim bydrift som har ansvaret for vintervedlikeholdet også her.

Kostbart å reparere

Etter å ha sett forfallet med egne øyne sendte han en epost til Trondheim kommune, men han har ennå ikke fått noe svar.

- Jeg er positiv til at man tilrettelegger for gående og syklende, men til hvilken pris? Det vil koste mye å utbedre og rette opp skadene som er rundt omkring i hele byen. Er det ingen som tenker over hva slags utstyr som er dimensjonert for å brøyte fortauene, spør Ervik.

- Og er det ingen som har kontroll på hva slags utstyr innleide kontraktører bruker, fortsetter han.

- Man skal planlegge nøye før man tar vårturen med fireåringen på sparksykkel, eller seksåringen på sin første tur på tohjuling for å ikke havne på legevakta. Det er trist å se en by i forfall, sier Ervik.

foto
Stadsingeniør Dahls gate går fra Buran til Rosenborg. Og har tydelige sprekker. Denne veien er er en fylkesvei, men Trondheim bydrift har en avtale med Statens vegvesen om at de skal stå for vintervedlikeholdet her.

- Ødelegger ikke med vilje

Kjetil Haarberg i Trondheim bydrift er sjef for vintervedlikeholdet på det kommunale gang- og sykkelveinettet. Han avviser at de bruker for tungt og stort utstyr.

- Vi har tilpasset utstyr som vi bruker på gang- og sykkelveier. Vi stiller også krav til det utstyret som de innleide entreprenørene våre bruker. Det skal ikke være for tungt. Samtidig er det klart at det blir noe slitasje når vi brøyter, salter og strør på disse veiene, men vi ødelegger ikke noe med vilje, sier Haarberg.

foto
Trondheim bydrift sier de bruker lettere utstyr til vintervedlikehold av gang- og sykkelveier. Bildet er tatt tidligere i vinter. Foto: Christine Schefte

Når det gjelder tilstanden til mange gang- og sykkelveier er han enig i at det er mye som ikke er bra.

- Mange er modne for oppgraderinger og omfattende vedlikehold. Men dette er et økonomisk spørsmål som avhenger av hva vi får til rådighet. Vi har midler til slike tiltak høyt på vår ønskeliste, sier Haarberg.

foto
Ådne Ervik mener sprekkene kommer av dårlig vedlikehold av gang- og sykkelveiene.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.