– Jeg vasker av muggsoppen med klor. To dager etter er den tilbake igjen, sier Mina Sidow Hasan.

Hun bor sammen med mannen sin Abdulkarim Mudei og deres seks barn i en blokkleilighet på Othilienborg.

Foreldrene skyver ei køyeseng til side på barnerommet og blottlegger svertesoppen som kryper oppetter veggene.

Mudei løfter opp en madrass og avslører store grønne ringer på undersiden.

– Vi kjøpte en ny madrass og kastet den gamle, men det hjalp ikke, forklarer han.

foto
Mina Hasan og Abdulkarim Mudei er svært bekymret for konsekvensene av at barna sover med mugg rundt seg. Foto: Håvard Jensen

Også deres eget soverom som de deler med to barn, er angrepet.

Familien har bodd i den samme leiligheten i seks år. Muggproblemene kom smygende for to år siden. To ganger har Hasan og Mudei søkt kommunen om å få bytte bolig. Begge gangene har de fått avslag.

FRANK MELAND I TRONDHEIM KOMMUNE SVARER NEDERST I SAKEN

De leier boligen av kommunen for 8 598 kroner i måneden. Fra 1. mai økes husleia til 10 673 kroner.

foto
Svertesopp er en fellesbetegnelse på sopp som misfarger overflaten av treverk, maling og enkelte typer plast. Foto: Håvard Jensen

Adresseavisen fikk kjennskap til saken gjennom innsyn i et dokument.

LES MER: Får dekket knapt halvparten av kostnadene etter muggangrepet

Skrev «fukt» i stedet for «mugg» i søknad

Kommunen mottok første søknad 31. mars 2016.

Tre personer fra et av kommunens helse- og velferdskontor besøkte familien 26. september. Fem måneder senere kom avslaget.

Foreldrene søkte på nytt 19. januar 2017, men fikk avslag to og en halv måned senere.

«Dere søker om bytte av kommunal bolig på grunn av trangboddhet», står det i avslaget. Saksbehandlerne unngår glatt å nevne at Mudei og Hasan også har oppgitt fukt som grunn, og at disse to grunnene henger sammen.

Kommunen viste til sine retningslinjer om at søknader om bytte av kommunal bolig som hovedregel avslås. Unntaket er «hvis det har vært en vesentlig endring av husstandsstørrelsen og/eller helsemessige årsaker», noe saksbehandlerne ikke kunne se var tilfelle.

– Kommunen må ha visst om muggproblemene lenge, fordi vi har vist dem fram ved flere anledninger, sier Mudei.

Utestengt fra boligmarkedet

Når husleia økes til 10 673 har familien foreløpig ikke noe annet valg enn å bli boende.

Å komme seg inn på det private boligmarkedet har vist seg nesten umulig.

Kommunen oppfordret i avslaget til å undersøke muligheten til å søke om lån for kjøp av egen bolig, og å lete på det private markedet.

– Vi har søkt om boliglån i Husbanken, men fått avslag, forklarer Mudei.

foto
Foreldrene er frustrerte over den vanskelige og trege kommunikasjonen med Trondheim kommune. Foto: Håvard Jensen

Hasan forklarer at de også har sjekket ut det private leiemarkedet.

– Vi har ikke klart å finne noen som vil leie ut til oss. Det skyldes nok at vi har seks barn, sier hun.

Barna er mellom 1 og 13 år.

LES MER: Rev av to vannrør så hele hybelhuset ble oversvømmet

Trangboddhet kan gi gunstige forhold for muggsopp

Imens har muggproblemene forverret seg. Kommunen sendte fagpersonell 22. desember 2017, og kom tilbake og tok prøver 18. januar i år. Etter at prøvetakerne dro, har ikke familien hørt noen ting.

Trondheim eiendom sier at noe må gjøres. Men tiden går og ingenting har skjedd.

– Leiligheten er angrepet av svertesopp, forteller vedlikeholdssjef Tore Lilleaker i Trondheim kommune og viser til prøvene som ble tatt 18. januar.

– Disse sopptypene er like skadelig som annen muggsopp og normalt ikke farlig for friske personer, men eksponering over tid kan påvirke helsen.

Han sier at boligen må saneres, men at kommunen først må finne et sted familien kan flytte til. Forsøkene på finne annen kommunal bolig, har mislyktes så langt.

Lilleaker er ikke ansvarlig for avslagene om ny bolig, men forklarer hvordan trangboddhet kan forårsake mugg.

foto
Med mange barn og lite plass, må køyesenga stå som den står, rett ved utette vinduskarmer og muggbefengte vegger. Foto: Håvard Jensen

– Mennesker gir fra seg fuktighet. Når det sover mange på samme rom uten tilstrekkelig ventilasjon, kan spesielt gamle hus være utsatt, forteller han.

Blokka på Othilienborg er fra 60-tallet. I familiens leilighet trenger fukt inn gjennom flere av vinduskarmene.

– Øker sjansen for luftveisinfeksjoner og allergi.

Flere av rommene hos seksbarnsfamilien mangler ventiler. For å få plass til alle sengene, er disse plassert rett under soveromsvinduene, noe som gjør det kaldt å skulle å sove med vinduene åpen om vinteren.

Flere av barna har slitt med utslett. Foreldrene mener dette skyldes muggsoppen. En slik direkte sammenheng har verken latt seg avkrefte eller bekrefte fra ekspertkilder Adresseavisen har vært i kontakt med.

foto
Muggsoppen sprer seg i huset, inkludert på soverommet foreldrene deler med de yngste barna.

Derimot er andre skadelige helseeffekter vanligere:

– Fuktskader og påfølgende muggangrep øker sjansen for hyppige luftveisinfeksjoner, sier Sverre Holøs, seniorforsker i Sintef.

Han legger til at muggsopp kan utløse allergier for dem som har en sårbarhet fra før.

– Muggsopp er relativt vanlig, og oppstår som regel som en del av en fuktskade. Bor du i en dårlig isolert bolig kan du få sopp på grunn av kombinasjonen kalde flater og fuktproduksjon. Muggsopp kan også oppstå ved lekkasjer utenfra, fortalte Sverre Holøs til Adresseavisen i 2013.

Nabo henvendte seg til styret

Én av naboene til småbarnsfamilien skrev brev på vegne av oppgangen og sendte dette til borettslagets leder. Lederen videresendte brevet til Trondheim kommune 15. januar i år.

«Vi som har kjøpt leiligheter i oppgangen kan ikke akseptere at Trondheim kommune lar problemet spre seg til miljøet i oppgangen og i verste fall til våre leiligheter», skriver naboen, og legger til at det er ugreit at kommunen lar små barn bo under slike forhold.

Verken borettslagslederen eller naboen som skrev brevet, har til nå villet kommentere saken.

– Vi vil flytte, men har ikke noe sted å dra, sier foreldrene.

Mudei, Hasan og barna avventer nå situasjonen, og håper sterkt at noen tar tak i problemet.

OPPDATERING: Familien fikk flytte på midlertidig leilighetshotell

– Vi ble ikke gjort oppmerksom på muggangrepet

– Vi kjente ikke til muggproblemene før etter at det ble gjort prøver 18. januar i år, sier enhetsleder Frank Meland ved Lerkendal helse- og velferdskontor.

Er det forsvarlig å ha en barnefamilie boende der?

– Nei, ikke nå når det er påvist mugg.

– Hva skjer nå?

– Familien må få en midlertidig bolig mens leiligheten saneres. Når dette kommer på plass vet jeg ikke.

Gjennom den siste søknaden om å få skifte bolig, ble kommunen gjort skriftlig oppmerksom på fuktproblemer i leiligheten nøyaktig ett år før prøvene ble tatt.

– Reagerte dere ikke på at det ble klaget på fukt?

– Fukt er ikke bra, men dette så vi på som utenfor vårt ansvarsområde.

Trangboddhet ble av kommunen tolket som hovedgrunn til at familien ville flytte.

Meland forklarer at trangboddhet er noe man må påregne i kommunale leiligheter.

– Er det ikke en sammenheng mellom trangboddhet, fukt og mugg?

Det byggtekniske er ikke mitt felt. Rutinene sier at Trondheim eiendom skal melde fra til oss når de oppdager noe som har betydning for helse, men de kan også løse saker direkte.

At foreldrene mener barna har fått utslett og allergi av muggen, er nytt for ham.

– Familien har fått avslag på å ta opp boliglån i Husbanken? Ble dette vurdert da familien fikk avslag på å bytte bolig?

– Hvorfor de ikke fikk lån vet jeg ikke. De er i målgruppen for startlån fra husbanken.

Meland kan ikke svare på når problemene eventuelt blir tatt tak i.