- Det kan være en utfordring å nå målene for alle elever, sier Nesset.

Utdanningsdirektoratet innførte nye og strengere kompetansemål i fjor.

- Vi er en av få skoler i Trondheim med eget basseng, og kan gi mer svømmeundervisning enn skoler som ikke har basseng. Men målene for 4. trinn er krevende å nå for mange, sier Nesset.

I gjennomsnitt får elevene ved Byåsen skole svømmeundervisning ca. 20 timer årlig fra 1. til 7. trinn.

- Vi tenker helhetlig og ser opplæringen som ledd i et lengre løp. Elever som ikke når målene etter 4. trinn og trenger mer undervisning, får mulighet til ekstra oppfølging. Dette har vært svært vellykket, og etter 7. trinn kan de aller fleste elevene å svømme selv om de ikke behersker alle øvelser til punkt og prikke, sier Nesset.

Svømmeforbundet kritisk

Norges Svømmeforbund (NSF) mener landets skoler gir for lite svømmeundervisning, har for lite kompetanse og for dårlig tilgang til anlegg. En undersøkelse forbundet gjennomførte i 2013 viser at halvparten av norske tiåringer innfrir kompetansekravene på 4. trinn. I Danmark, Sverige, Finland og på Island er andelen «sikre svømmere» langt høyere. I Adresseavisen fredag sa president Per Rune Eknes i NSF at elevene i grunnskolen bør ha 40–45 timer svømmeundervisning, men få skoler gir så mye.

I Trondheim starter svømmeopplæringen på 3. trinn, med åtte timer opplæring. I 4. trinn er det 12 timer svømmeopplæring og fire timer på 6. trinn.

- Hvor mye undervisning elvene skal få, er et kommunalt ansvar. Både skolen og foreldrene er opptatt av å gi elevene best mulig svømmeundervisning. Ved Byåsen skole har foreldrene bedt om å få en vurdering av elevens ferdigheter i svømming ved de faste vurderingssamtalene. Slik kan foreldrene eventuelt bidra med opplæring i tillegg til den skolen gir, sier Nesset.

På alle trinn i Selbu

Også Bell skole i Selbu starter svømmeundervisningen på 1. trinn. Skolen benytter bassenget ved Selbu ungdomsskole.

- Det er en selvfølge at elevene får god svømmeundervisning. Vi gir undervisning på alle trinn, og minst 12 timer hvert skoleår til og med 7. trinn, sier rektor Kristin Balstad ved Bell skole.

Undervisningen må være på dette nivået for at skolen skal kunne nå kompetansemålene i kunnskapsløftet, mener rektor.

- Elevene er gjennomgående flinke i vannet når de er ferdige med grunnskolen. Elever som ikke har kommet langt nok, får mulighet til å trene litt ekstra slik at flest mulig skal nå kompetansemålene, sier Balstad.

Flerkulturelle elver

Ved Huseby skole i Trondheim er det en høy andel flerkulturelle elever, sier rektor Inger Hilstad.

- Vi prioriterer svømmeundervisningen høyt, og antar at mange av disse elevene har dårlige ferdigheter i svømming nå de kommer til landet, sier Hilstad.

Skolen benytter Husebybadet, og har svømmeundervisning for 8. og 9. trinn.

- Undervisningen er organisert i grupper med ca. ti elever, og en lærer. Lærerne er nøye med å sjekke at elevene har de nødvendige ferdighetene, hvor langt de kan svømme og at de kan redde seg selv hvis de faller i vannet, sier Hilstad.

Elever som ikke har gode nok svømmeferdigheter etter undervisningen, får mulighet til å ta noen ekstra timer. Hilstad har inntrykk av at elevene stort sett har gode ferdigheter når de kommer til ungdomsskolen.

- Det står ikke så dårlig til med ferdighetene når de kommer til oss, og andelen som kan å svømme har også økt de senere årene. Vårt ønske er at Trondheim får flere svømmehaller som vi kan bruke i opplæringen, sier Hilstad.