- Vi evner å trekke til oss de gløggeste ungdommene og vi har alle de elementene som skal til for å skape et miljø der ideer kan blomstre og finne et marked.

Det fastslår Karl Klingsheim, professor og administrerende direktør for NTNU Technology Transfer AS.

Flere av dem Adresseavisen snakker med, trekker frem NTNU og studentpopulasjonen som bidrag til at universitetet har Norges fremste forskningsmiljø på flere områder og kan kalle seg teknologihovedstaden.

Klingsheim nevner Dips som et eksempel på nyskaping fra høyskole- og universitetsmiljøet.

Fortell hvorfor du #ælsketrondheim - klikk her.

Basert på erfaring

Sindre Nordbøe Årøen (26) og Håkon Jarle Hassel (21) har gjennomført sin bacheloroppgave i firmaet, de har hatt sommerjobb og ser for seg arbeid her i tida fremover.

- Jeg tok selv kontakt og solgte meg inn som på et vanlig jobbintervju i konkurranse med flere andre studentgrupper, sier Sindre. Dermed ble han og Håkon Jarle del av en gruppe på seks systemutviklingsstudenter som har laget deler av et program som skal brukes av leger når de skal skrive ut medisin.

- Legen søker opp medikamentet og vil få opp dosering i forhold til pasientens kjønn, alder og vekt og andre relevante sammenligninger. Vi tar i bruk erfaringsdata, historikk fra tidligere forordninger, for at legene kan effektivisere sin beslutning, sier Håkon Jarle.

Selskapet de jobber for heter Dips (Distribuert Informasjons- og Pasientdatasystem i Sykehus) og er et av Nordens største programvarehus for utvikling av elektroniske løsninger for helsevesenet. Det er norskeid og i sterk vekst.

- Spesielt i Trondheim, sier markedssjef Karl Arne Jespersen. Avdelingen har i dag nærmere 20 ansatte her og er den som avdelingen som vokser mest og raskest. Dips har hovedkontor i Bodø og avdelinger i Oslo, Tromsø, Bergen og Trondheim. Tilsammen er de 250 ansatte.

Vokser i Trondheim

- Mye av grunnen til at vi vokser i nettopp Trondheim, er at det er her vi får tak i de beste hodene. Viktigheten av NTNU og HIST gjør seg gjeldende i våre ansettelser, sier markedssjef Karl Arne Jespersen. De ansetter hovedsakelig ingeniører og intervjuer stadig nye folk. I sommer har seks studenter jobbet ved Trondheimskontoret med å ferdigstille sin bit av systemet.

- Arbeidet de har gjort er så nyskapende og godt at det vil bli implementert i Dips Arena, som skal bli neste generasjons pasientjournalsystem. Systemet rulles ut på norske sykehus fra 2016. Studentene kommer også til å jobbe videre med systemet i sin bacheloroppgave når de snart er tilbake på skolebenken.

- Jeg er veldig fornøyd med at det vi lager blir benyttet, at det gir mening både for oss studenter og for selskapet, sier Sindre. At selskapet gir studenter relevante sommerjobber tjener begge parter på.

- Dips får utarbeidet flere alternative løsninger og får frisk input. Vi får nyttig erfaring, sier Sindre.

Bedre og bedre

- Det viktigste for oss er å skape et «økosystem» for nyskapning. Vi er opptatte av at det skal være mange ulike aktører som jobber med nyskapning og utvikling fra flere sider, sier Karl Klingsheim ved NTNU.

Direktør Vigdis Harsvik hos Innovasjon Norge i Sør-Trøndelag peker også på at det er et mangfold av inkubatorer, investorer, fondskapital og aktører som Innovasjon Norge som jobber med å utvikle ideene til konkrete produkter og selskaper.

- Teknologimiljøene våre er i forkant med å utvikle ny teknologi. Vi har vært flink til å kommersialisere teknologien. Vi er blitt bedre og bedre, sier hun.

Gøril Forbord, i organisasjonen Technoport, som jobber med innovasjon og utvikling trekker frem kraften i studentmiljøet og de mange studentene som blir i Trondheim etter studiene.

- Den fysiske nærheten til forskningsmiljøet er en stor mulighet. For eksempel foregår noe av verdens ledende forskning på datateknologi på Gløshaugen. Ut av dette kommer det mye. Ikke alle studiesteder har en slik teknisk profil og en så lang tradisjon med å drive innovasjon, sier Forbord.

Her er noen av grunnene til at vi #ælsketrondheim (krever pluss-innlogging):

Trondheim har de beste låtene om sin egen by

Håkon Bleken må bort for å holde ut i hjembyen

Det trondhjemmeske lynnet - gjestfrie, åpne og ærlige

Trondheim har fått 14 nye restauranter i år

Studentersamfundet - hjertet av studentbyen Trondheim

En verdensmester på hvert gatehjørne

Sesamburgeren - stedet hvor stjernene går for å få en matbit