- Jeg kjøper gjerne gårdene i Elgeseter gate

foto