Nesten ingen ville høre på Sian. Politiet i klart flertall

foto