Natt til lørdag 14. april, én uke etter at det ble meldt om et kjemisk angrep i Douma utenfor Damaskus, gikk USA, Storbritannia og Frankrike til angrep mot Syria.

Angrepet var blant annet rettet mot lagre for kjemiske våpen og et forskningssenter for utvikling av kjemiske våpen, ifølge USAs forsvarsdepartement.

– Dette er et straffeangrep, som er ment som et signal, men uten å provosere Russland og Iran til å svare tilbake. Det er en begrenset aksjon som mest har en symboleffekt, sier Kjetil Selvik til Bergens Tidende.

– USA ikke skal løse Midtøsten-problemene

Seniorforskeren ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) sier at aksjonen natt til lørdag var litt som han hadde forventet. Et angrep som sender et signal, men ikke rammer Russland eller endrer styrkeforholdet internt i Syria.

– Signalet er at kjemiske våpen forblir en rød linje. Dette går tilbake til 2013 da president Obama nesten gikk til krig etter kjemiske angrep i Ghouta, der han fikk fremforhandlet en avtale om at Syria skulle kvitte seg med sine kjemiske våpen. De ble kvitt mange kjemiske våpen, men bruken har fortsatt fra tid til annen, slik som i april 2017, da Trump sendte missiler mot flybasen der de ble brukt, sier Selvik.

– At Frankrike og Storbritannia er med USA, hvilken betydning har det?

– Dette handler om byrdefordeling. Trump er opptatt av at USA ikke skal løse Midtøsten-problemene alene og det sa han også i en tale i dag. Allierte må hjelpe USA. Det kan også være ment å sende et signal om at det internasjonale samfunnet står samlet bak dette angrepet.

– Hva tror du Russland kommer til å gjøre?

– Hensikten er at det skal være et angrep som gjør det mulig for Russland å ikke gjøre noe annet enn å svare med fordømmelse, men det gjenstår å se om det faktisk skjer. Russland har ikke interesse av en krig med USA. Russland har en situasjon i Syria der deres allierte står sterkt, og det styrkeforholdet vil de beholde, forklarer Selvik.

– Hvor stor sjanse er det for at denne konflikten kan spre seg til andre land?

– Slik den er blitt håndtert nå, er hensikten å unngå at det skjer, men krig er alltid uforutsigbart.

Måtte bli en større aksjon

Professor i historie og Midtøsten-ekspert Knut S. Vikør mener at det måtte bli en større aksjon i Syria, ellers ville Trump ha blitt fremstilt som svak.

– Samtidig har de tatt seg i vare for ikke å ramme Russland for å unngå å eskalere konflikten unødvendig. Angrepet har ingen betydning for opprøret mot Assad. Opprørerne i Ghouta har kapitulert og Assad har full kontroll, sier Vikør og utdyper:

– USA har ingen parter de støtter i krigen, de er ute etter å straffe Assad. Motparten til Assad-regimet er islamistiske grupper som USA ikke har sympati for. Det er utenkelig for USA at de skal gå direkte inn i konflikten.

foto
Professor i historie Knut S. Vikør mener angrepet mot Syria isolert sett ikke vil ha noen betydning. Foto: RUNE MEYER BERENTSEN

– Hvorfor støtter Russland Assad-regimet?

– Det er mange grunner, blant annet gamle allianser. Syria-regimet har helt siden 1960-tallet vært alliert med gamle Sovjet. Dette er en måte for Russland å vise at de er en verdensmakt. Et strategisk spill for å etablere seg som en stormakt. Og en hevn for det som skjedde i Libya i 2011, da Russland lot være å legge ned veto og følte seg lurt og misbrukt av USA som styrtet regimet i Libya. Det ble en vekker for Russland, sier Vikør.

Ingen konsekvenser for andre land

– Hvor mye har Storbritannia og Frankrike bidratt til angrepet i Syria?

– Det britiske bidraget er lite, mens Frankrikes president har vært litt mer pågående. Både fordi det er kjemiske angrep og for å vise at de spiller en rolle. Frankrike føler et spesielt ansvar for Syria, som har vært et franskstyrt område tidligere, forteller Vikør.

– At NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg støtter Syria-angrepene, vil det kunne få konsekvenser for andre land?

– Nei, det ville være voldsomt overraskende. Mottiltakene som eventuelt vil komme vil rette seg mot USA og vil mest sannsynlig være diplomatiske protester. Dette angrepet vil isolert sett ikke ha noen betydning, sier Midtøsten-eksperten.

– Angrepet i natt skal ha vært dobbelt så stort i bruk av krigsmateriell som USA sitt forrige angrep i Syria i fjor. Hvilke signal gir det?

– Hvis de hadde brukt like mye som sist, hadde det ikke vært noen vits. En dobling er en helt normal opptrapping. Slår du en gang og det ikke virker, slår du to ganger neste gang, sier Vikør.