Da kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner besøkte Kattem barnehage tirsdag var det ikke først og fremst for å danse.

Bakgrunnen var at regjeringen nå bevilger 20 millioner kroner til en ny tilskuddsordning for at 22 kommuner skal rekruttere minoritetsspråklige barn inn i barnehagene. Én av disse millionene går til Trondheim. I Trondheim er det 352 minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage. De utgjør 20 prosent av hele befolkningsgruppen.

Anna Louise (3), Jenny Alice (2) og Lulia (3) bygger klosser med Jan Tore (52). - Han er her fordi han skal se allrommet vårt, og høre på at vi synger, informerer ungene. Foto: Mariann Dybdahl

- At minoritetsspråklige barn går i barnehage er særlig viktig for språkutviklingen, derfor gjør vi dette, sier kunnskaps og integreringsministeren.

Én av fem minoritetsspråklige barn går ikke i barnehage. Er 20 millioner nok til å få alle til å komme?

- Og når vi gir disse midlene, forventer vi at kommunene selv stiller med midler til en satsing på å få flere av barna med minoritetsbakgrunn inn i barnehagene sine, sier Sanner.

Sanner ble med

Han var på vei inn for å besøke treåringene på Sol-gruppa i Kattem Barnehage, og gikk raskt ned på kne da Anne Loise strakte ut en liten og bestemt hånd og spurte:

- Du, Jan Tore? Vil du danse med oss?

Og da musikk-videoen var i gang på smartboarden, var ministeren i gang med arm og fotbevegelser. Han gikk fra famlende passgang, til en grei gjennomføring av «blime-dansen» i løpet av kort tid sammen med de minste på storbarnsavdelingen.

På Solgruppa er seks av tolv barn fra minoritetsspråkning bakgrunn. - Barnehage er viktig for alle fordi det gir barn sosial kompetanse og språk, sier Ivan, barnehagelæreren til venstre i bildet. Foto: Mariann Dybdahl

Bygg tillit til familiene

Kommuner med 100 eller flere minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage, blir omfattet av ordningen. Sanner håper at kommunene skal drive oppsøkende virksomhet for å oppnå målet om at flere av dem kommer inn barnehageporten.

- Her i Kattem barnehager har jeg lært at de er flinke med minoritetsspråklige barn og at de er bevisst på tidlig innsats. Jeg tror på systematisk og aktivt arbeid for å bygge tillit mellom familiene og barnehagen.

Eksempler på dette kan være «dørbank» eller hjemmebesøk, som har vært vellykket i Oslo, Bergen og Drammen. Åpen barnehage er et annet tiltak som kan ha god effekt.

Kvalitet i barnehagen gir rekruttering

Kattem er én av 16 barnehager i Trondheim som har et gratis tilbud om Åpen barnehage for barn i alderen 0-6 år i følge med en omsorgsperson. Det er lav terskel uten påmelding.

- Åpen barnehage er fint, men jeg tror nøkkelen til suksess er å ha et godt barnehagetilbud som gir et godt rykte, sier enhetsleder i Kattem barnehage, Trine Kirknes.

- Vi må bygge tillit til barna og foreldrene og gi dem god kvalitet, sier Trine Kirknes, enhetsleder i Kattem barnehage. Foto: Mariann Dybdahl

Hun sier at det er flere rekrutteringsarenaer utover åpen barnehage, som helsestasjonen og fagenheten i kommunen, men hun har mest tro på at foreldre kjenner til barnehagen og at de stoler på kvaliteten.

I Kattem barnehager er det totalt 160 barn. 40 av disse har minoritetsbakgrunn hos både mor og far. Utover det finnes det flere blandede foreldrepar med både norsk og fremmedspråk hjemme. Hele 22 nasjonaliteter er representert.

Vi trenger mangfoldet

- Når vi får inn nye barn, er det gjerne foreldre som har hørt om oss igjennom andre foreldre. Noen har kanskje en relasjon her fra samme nasjonalitet, sier Trine Kirknes.

Motivasjonen foreldrene har for å søke inn barna sine, er at de selv har norskundervisning de må komme seg på, eller arbeid. Og Kirknes ser at ulike nasjonaliteter ofte har ulik bakgrunnskunnskap om barnehage, og ulike opplevde behov for at ungene skal ha et tilbud på dagen.

Trine Kirknes, enhetsleder i Kattem barnehage og kunnskaps og integreringsminister Jan Tore Sanner på utearealet til Kattem barnehage. Foto: Mariann Dybdahl

- Men det aller viktigste vi kan gjøre er å bygge tillit til foreldrene og familiene. At vi ser hvor de er og hvilken trygghet de trenger.

Hun er meget fornøyd med utviklingen som har gått fra å samle nasjonalitetsgrupper, for eksempel at somaliske barn går ett sted og kurdere et annet, til et større mangfold.

- Nå er det ulike nasjonaliteter i alle barnehager. Vi trenger det mangfoldet, sier hun.

Verdensdelene er representert i Kattem Barnehage. Foto: Mariann Dybdahl

I 2016 gikk 79,4 prosent av alle minoritetsspråklige barn i alderen 1-5 år i barnehage, mens i 2013 var andelen 76,8 prosent. Det er fortsatt betydelig lavere enn barnehagebruken i resten av befolkningen. Totalt gikk 91,1 prosent av alle barn i alderen 1-5 år i barnehage i 2016.