Kommunalministeren er trygg på hva stortingsflertallet mener når han legger fram proposisjonen om kommunereformen onsdag. Derfor innebærer ikke forslaget hans noen overraskelser for Trøndelag. De fleste kommunesammenslåingene er frivillige, men det blir tvangsvedtak helt nord i Nord-Trøndelag og på Fosen.

Her er Sør-Trøndelag

Her er Nord-Trøndelag

Stortinget skal gjøre endelig vedtak om kommunesammenslåinger 8. juni. Dette er forslagene til kommuner som skal slå seg sammen fra 1. januar 2020:

Fosen

Ørland og Bjugn blir slått sammen til én kommune, og Åfjord og Roan blir slått sammen.

Dette er et tvangsvedtak fordi Åfjord og Bjugn gjensidig har vedtak om å slå seg sammen. Kommunalministeren og stortingsflertallet legger vekt på at ingen kommuner på Fosen skal bli stående alene. Rissa og Leksvik er allerede i gang med å slå seg sammen til Indre Fosen kommune fra 1. januar 2018.

Men her kan det bli en ny runde før Stortinget gjør sitt vedtak 8. juni. På oppdrag fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag utreder Nivi analyse én kommune for hele Fosen. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har vært klar på at én Fosenkommune er målet på sikt. Den nye Indre Fosen kommune gjør det vanskelig å få til én kommune på Fosen fra 2020. Nivi analyse skal i sin utredning også komme med forslag til når alle Fosen kommunene eventuelt bør slå seg sammen. Alternativene er 2020, 2022 eller 2024. Denne utredningen blir offentliggjort rett etter påske.

LES MER OM KOMMUNEREFORMEN HER .

Vikna, Nærøy, Leka og Bindal

Dette er en tvangssammenslåing mellom tre kommuner i Nord-Trøndelag og Bindal i Nordland til det som de sentrale politikerne kaller Ytre Namdal kommune. Det er stor motstand mot sammenslåingen i alle fire kommunene. Nærøy-ordfører Steinar Aspli (Sp) sa det slik på partiets landsmøte:

- Det var lange forhandlinger, folkeavstemning, og kommunestyrevedtak om at det ikke er grunnlag for å enes om sammenslåing Likevel peker de på oss. Vi spør oss: Hvor er den faglige begrunnelsen? Hvor er den helhetlige vurderingen? Hvor er utredningen over hvilke kommuner som bør tvangssammenslås?

Aspli har også kalt forslaget for sjokkerende og meningsløst, og helt uten sammenheng.

- Her er kommuner som ikke er inneklemt eller står i veien for andre kommuner som vil slå seg sammen, har nærøyordfører Steinar Aspli tidligere sagt til Kommunal Rapport.

Orkland kommune

Kommunene Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord slår seg sammen etter frivillige vedtak i alle kommunene. Dette blir en av landets største sammenslåinger når det gjelder antall kommuner som slår seg sammen. Snillfjord får også mye skryt fra kommunalministeren fordi kommunen har vedtatt å dele seg i tre.

Her er Sanners argumenter for å slå sammen kommuner

Trondheim og Klæbu

Klæbu blir en del av Trondheim kommune fra 1. januar 2020 etter at klæbyggen sa ja til sammenslåing i en folkeavstemning i fjor.

De andre sammenslåingene:

Hitra og deler av Snillfjord

Hemne, Halsa og deler av Snillfjord

Fosnes Namdalseid og Namsos

Steinkjer og Verran

De to kommunene har ønsket å slå seg sammen tidligere, men fått beskjed om å vente til 2020.