Han er kanskje Norges fremste motstander av kommunereformen. Ulønnet og på fritiden drar han landet rundt for å holde foredrag. Det startet i Bjugn.

Per Gunnar Stensvaag er flykaptein og kommuneaktivist, bosatt i Trysil der han representerer Senterpartiet i kommunestyret. I hodet har han alle fakta om norske kommuner. Når han står på talerstolen, gjør han det for egen regning og på vegne av seg selv.

Startet i Bjugn

- Lokaldemokratiet står i fare med kommunereformen, sier Per Gunnar Stensvaag.

Skøyter, hanggliding, skihopping og norske kommuner er blant hobbyene hans. Det siste førte ham til dommerbordet i NRKs «Kvitt eller dobbelt». Kombinasjonen skøyter og kommuneinteresse førte til at ordføreren i skøytehallkommunen Bjugn ba ham delta på et folkemøte sist det var aktuelt med kommunesammenslåing.

Etter det ene møtet i Bjugn har det ballet på seg. Nå regner han med at han må ha holdt minst 60–70 foredrag landet rundt om kommunesammenslåing. I tillegg kommer avisinnlegg og et kapittel i den nye boka «Folkestyre eller elitestyre».

Verdiskapning skjer i distriktene

- Alle reformene vi har nå, handler om sentralisering, enten det er politi-, helse-, domstol-, region eller kommunereform.

Han forteller at han alltid har vært opptatt av et desentralisert samfunn og ser på det som en av de største kvalitetene i det norske samfunnet.

- Bare tenk på oppdrettsnæringen! Vi hadde aldri fått til å bygge opp oppdrettsnæringen viss det ikke bodde folk der anleggene ligger. Når oljeindustrien blir mindre, er det i distriktene verdiskapningen kommer til å skje.

Fra Kongsvinger til Helgeland

Stensvaag er en svipptur innom Værnes på vei fra ett møte i Kongsvinger til neste møte på Helgeland. Bagasjen er en stor bag med bøker han har med for salg, PC og nettbrett med alle de viktige avisartiklene lett tilgjengelig.

- I Norge er det ingen kommunesenter uten skole, sykehjem og fast dekke på veien. Men det er mange tidligere kommuner som verken har skole, sykehjem eller asfaltvei til det gamle senteret.

Per Gunnar Stensvaag snakker i full fart om verdiskaping i distriktene, fisk, oppdrett, næringsliv, Isak Sellanrå, trussel om avfolking og hvor viktig det er med et kommunesenter. Han tror ikke at større kommuner er bedre i stand til å ta seg av oppgavene enn det små kommuner er. Argumentasjonen om at en stor kommune er bedre i stand til å ta seg av det økende antallet eldre, kjøper han ikke.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Kommunesammenslåing er smittsomt

Foredrag i hele landet

- Men hør nå! Antall eldre kontra arbeidsføre! Hvordan i all verden løser du det med å fjerne kommunegrensene? Når de kommunene som er verst rammet av denne ubalansen slår seg sammen, forsvinner de offentlige arbeidsplassene og med det folk i arbeidsfør alder. Da blir misforholdet enda større, og løsningen må bli å dra alle gamlingene inn i en stor institusjon i sentrum. Det argumentet kan du plukke fullstendig i filler som alt annet kommunalminister Sanner kommer med, sier han og slår et slag for ordførerne:

- De er utrolig viktige. De er ombudsmenn, ambassadører, de er folk som kan reise inn til Oslo å slå i bordet.

I april har han tatt seg fri fra jobben i SAS for å bruke måneden til å holde foredrag. Det eneste unntaket er en tur til Los Angeles. På noen få dager har han vært i Gjerstad i Aust Agder, Bergen, Brønnøysund, Fauske, Bodø, Sørfold, Grue, Kongsvinger og Grane på Helgeland. Han sier nei til betaling for foredragene og betaler reisene selv. Men han takket ja til å få dekket hotellopphold i Kongsvinger.

- Jeg får hele tiden telefoner om å delta på møter, og jeg klarer ikke å si nei, sier han.

Kjappere enn internett

- Nei, der er Trygve! Steike! Per Gunnar Stensvaag ler høyt og roper plutselig ut mens vi sitter og prater på flyplassen. Det er senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum som er i Trøndelag i samme ærend. Han skal møte senterpartifolk for å servere argumentasjon mot kommunereformen.

- Når jeg lurer på fakta om norske kommuner, sender jeg en SMS til Per Gunnar. Han har alle fakta i hodet og det går fortere enn internett, sier lederen for Senterpartiet og legger til.

- Han har den utrolige egenskapen at han husker innbyggertallet i alle norske kommuner, også før 60-tallet, sier Trygve Slagsvold Vedum før han blir hentet av lokale senterpartifolk, og Stensvaag setter seg på toget nordover.

foto
Reisende for dagens kommuner: Per Gunnar Stensvaag er flykaptein i SAS, men har tatt seg fri i april for argumentere mot kommunesammenslåing. I bagen har han bøker han selger. Foto: Terje Svaan, Adresseavisen
foto
Flyplassmøte: - Nei, der er Trygve! Steike! Per Gunnar Stensvaag og senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum møtes tilfeldig på Værnes. Begge er på reise i samme ærend. de er motstandere av kommunereformen. Foto: Terje Svaan, Adresseavisen
foto
Kommuner på kartet: Per Gunnar Stensvaag har tro på små kommuner. I bakgrunnen senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum som tilfeldigvis var på Værnes samtidig. Foto: Terje Svaan, Adresseavisen