Sør-Trøndelag fylkeskommune blar opp 275 millioner kroner til St. Olavs Hospital – slik at de kan flytte det gamle rettspsykiatribygget vekk fra tomta.

Det er ett av hovedpunktene i avtalen som skal behandles i fylkestinget onsdag, og i sykehusstyret torsdag. Dermed blir tre eiere til to: Nå er det fylkeskommunen og Statsbygg som skal sitte på tomta. Psykiatrien skal vekk innen fem år. Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) sier de har slitt med å komme til enighet:

- Det er en komplisert sak, men planen vår nå gjør området realiserbart. Så lenge sikkerhetsavdelingen ligger her, har området ingen verdi. Da kan det verken bli miljøbydel eller noe annet, sier Sandvik.

foto
Fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Fylkeskommunen garanterer altså for de første 275 millionene til sykehuset, så skal tomta etter hvert legges ut for salg. Salgsgevinsten skal fordeles slik at fylkeskommunen først får de millionene de har lagt ut, og resterende gevinst fordeles med 80 prosent til Statsbygg og 20 prosent til fylkeskommunen, ifølge avtalen.

- Vi er fornøyde med løsningen siden det i utgangspunktet var en uavklart juridisk situasjon, sier Sandvik.

Les også: - Ikke bland deg inn, Kvernmo

Ottervik: – Veldig positivt

Brøset skulle bli landets første klimanøytrale bydel for 4000 innbyggere som ville leve miljøvennlige liv. Forskere ved NTNU og Sintef deltok aktivt i planleggingen som har pågått siden den rødgrønne Lian-erklæringen i 2007.

foto
Hadde planer: Hver enkelt innbygger i Brøset skulle forårsake maksimum tre tonn CO 2 -utslipp per år. Det vanlige er 8 til 11 tonn.

I avtalen som nå foreligger, står det at fordi fylkeskommunen skal bruke deler av området – og fordi det er krav om å selge til høyest mulig pris – vil det bli snakk om en revidert utviklingsplan for området og eventuelt en ny kommunal planbehandling. Det er naturlig, mener ordfører Rita Ottervik (Ap).

- Hva betyr dette for visjonen om en grønn bydel?

- Det er naturlig med en ny planprosess siden det er så lenge siden vi har behandlet denne saken. Jeg vil ikke forskuttere noe, men det er ingen grunn til at vi ikke skal ha høye miljømål for bydelen. Samtidig må vi gjøre tilpasninger, sier Ottervik.

Hun sier de må åpne for en diskusjon med fylkeskommunen rundt hvordan de vil bruke området.

Les bakgrunn: Trondheim taper 6 mill. på grønn bydel som strander

Sykehuset fornøyd

Sykehusdirektør Nils Kvernmo er fornøyd med avtalen, og torsdag anbefaler han at sykehusets styre godtar den.

- Vi får inn 275 millioner, men vi trenger 400 millioner til å bygge nytt. I løpet av høsten 2017 skal jeg legge frem en endelig finansieringsplan. Vi har solgt en del på Østmarka, så totalt sett har vi finansieringen på plass, sier Kvernmo.

foto
Sykehudirektør Nils Kvernmo.

Det nye bygget som skal reise seg trolig på Østmarka på Lade, har en planleggings- og byggetid på fire år. Kvernmo har tidligere uttrykt misnøye med at det har tatt lang tid for de ulike eierne å bli enige. Han har vært styreleder eller direktør for sykehuset helt siden 2006, så dette er en sak han har brukt mye tid på.

- Det ser veldig, veldig lovende ut nå, men vi må ta alle forbehold fordi fylkestinget og styret til St. Olavs skal ta stilling til det før Statsbygg legger det frem for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), sier Kvernmo.

Skal verdivurderes på nytt

Ifølge avtalen skal det innhentes en ny markeds- og verdivurdering av eiendommen, og det skal utarbeides en salgsstrategi. I fjor høst sa eiendomsinvestor Ivar Koteng at han kan være interessert i tomta. Han mente da at det 350 dekar store området kunne være er verdt mellom 1,2 og 2 milliarder kroner, men la samtidig til:

- Hvis det er viktig å gjennomføre den grønne bydelen, så gir det en del betingelser ved salg, og det vil gjøre noe med prisen, sa Koteng.

Les også: Koteng: - Brøset er interessant for oss

Tore O. Sandvik sier de vil selge tomta med høyest mulig fortjeneste.

- Vår rolle er å være tomteeier, og dermed må vi forvalte de verdiene best mulig. Vi kan ikke gi bort tomter til gode formål, men det er ikke ulønnsomt å bygge en grønn bydel, sier Sandvik.

Statsbygg er ordknappe.

- Vi jobber på oppdrag for KMD for en felles løsning med St. Olavs og fylkeskommunen, og vi har snart klar en sak som vi sender til godkjening. Utover det vil vi ikke kommentere saken nå, sier Eivind Ellingsen, rådgiver i Statsbygg.