- Vi vil gjøre en ny vurdering etter påske, sier Moe.

På et telefonmøte mellom Politidirektoratet (POD) og landets tolv politimestre mandag ble trusselsituasjonen gått nøye gjennom. POD lar enkelt politimester avgjøre spørsmålet om bevæpning.

- Trusselnivået er hevet til sannsynlig, og da finner jeg det riktig å bevæpne alle patruljene. Vi kjører omtrent samme omfang og legger oss på samme nivå i dag som etter terroraksjonen i Stockholm fredag, sier politimesteren.

Moe legger til at politiet er ekstra årvåkne og følger oppmerksomt med.

- Er det ikke tilstrekkelig med fremskutt lagring, det vil si våpen nedlåst i patruljebilene?

- Det kan være vanskelig å skille mellom hvor patruljene kjører og type oppdrag de får. Da er det mest hensiktsmessig med en generell bevæpning av mannskapene.

Bygger på kunnskap

- Er det spesielle steder eller objekter som nå får ekstra oppmerksomhet, som Nidarosdomen og synagogen?

- Vi har ekstra oppmerksomhet på steder ut fra det vi har kunnskap om.

- 1. mai og 17. mai nærmer seg. Vil politiet iverksette ekstra tiltak ved større folkeansamlinger?

- Slik ting har vi under løpende vurdering. Det er for tidlig å si i dag hva vi kommer til å gjøre. Utviklingen følges tett. Det innhentes en stor mengde informasjon både fra Norge og fra utlandet. På den bakgrunn må vi vurdere innsatsen fortløpende.

- Er fridager eller feriedager inndratt for å styrke beredskapen i påsken?

- Jeg ønsker ikke å si noe mer om hvilket nivå vi ligger på. Som allerede sagt vurderer politiet situasjonen og trusselbildet til enhver tid, og vi tar våre forholdsregler etter det, sier politimester Nils Kristian Moe.

17. mai-tiltak i Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier mandag at Oslo kommunes etater og politiet skal jobbe sammen med ekstra sikringstiltak i forbindelse med 17. mai, ifølge Aftenposten.

– I år vil nok disse tiltakene fremstå som annerledes for publikum enn tidligere år, sier Johansen om feiringen.

Oslo-politiet gir kommunen råd om hvordan best sikre byen, og Johansen sier at de foreløpig ikke har fått råd om nye tiltak som følge av hendelsene de siste dagene. Etter hva Aftenposten erfarer, blir det et møte om dette mellom kommunen og politiet i løpet av mandag.

Vurderer tiltak også i Trondheim

I Trondheim vil ordfører Rita Ottervik først etter påske sørge for dialog med politiet rundt mulig behov for tiltak.

- Vi vil lytte til politiets vurderinger om behov for sikkerhetstiltak og samarbeide tett med dem som vi alltid gjør om 17.mai, skriver den påskeferierende ordføreren i en sms.

Leder av 17. mai-komiteen i Trondheim, Rita Kumar sier det ikke har vært noe tema for dem.

- Vurderingen om ekstra beredskap eller ikke skal politiet ta. Vi kommer til å følge det politiet sier, og vil diskutere saken på et møte etter påske, sier hun.

Kumar forteller at hun ikke har fått noen innspill rundt tema etter hendelsen i Stockholm.

- Hva tenker du om ekstra beredskap?

- Det er litt vanskelig å svare på. Ser man på bildet rundt oss, bør alle være forberedt på at det kan skje også i Trondheim. Men samtidig føler jeg at Trondheim er en trygg by på alle måter, og at vi har lyktes med integrering. Det er et lite samfunn med stor tillit, sier hun.

Overvåker grensen

Arne Henrik Ulvin, politioverbetjent ved Stjørdal lensmannskontor, opplyser at det foreløpig ikke blir gjort skjerpede beredskapstiltak ved Trondheim lufthavn i forbindelse med trusselnivået i Norge.

- Vi opplever det slik at sikkerheten der allerede er såpass bra, at det inntil videre ikke er nødvendig med noen ekstra tiltak. Det er likevel mulig vi etter hvert blir tvunget til å justere beredskapen om myndighetene beordrer oss til det, forteller han.

Heller ikke opp mot grensen til Sverige gjøres det endringer, der påsketrafikken allerede er under generell overvåkning.

Beskytte befolkningen

POD mener at de tiltakene som er iverksatt, kompenserer for det oppjusterte trusselnivået som PST satte søndag.

– For politiet er det svært viktig å understreke at vi gjør det vi kan for å beskytte befolkningen og forhindre eventuelle hendelser i Norge. Vi oppfordrer samtidig publikum til å være årvåkne og følge med på omgivelsene og varsle oss dersom de ser noe de oppfatter som mistenkelig, sier Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i Politidirektoratet.

Søndag oppjusterte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) trusselnivået i Norge for en periode på to måneder. PST-sjef Benedicte Bjørnland fastslo på en pressekonferanse søndag ettermiddag at det er sannsynlig at Norge kan bli rammet av et terrorangrep i 2017.

Blir vurdert: Politiet i Trøndelag vil ikke si om synagogen, Nidarosdomen eller andre krikebygg vil få ekstra vakthold i påsken. Her fra en tidligere bevæpning utenfor synagogen i Trondheim. Foto: Morten Antonsen