Det har vært utmeldinger og stor intern splittelse etter at KrFs stortingspolitiker Geir Jørgen Bekkevold viet partiets pressesjef og kjæresten. Bekkevold skiller sin rolle som prest og politiker, men flere har ment at han bør fjernes som partiets familiepolitiske talsperson. Det sa sentralstyret i KrF torsdag nei til.

- Jeg forventer av Geirmund Lykke og KrF i Trondheim at de deltar i årets Pride-parade, for å markere avstand fra slike gammeldagse og utdatere holdninger som kommer frem i eget parti, sier Gorset.

- Hva mener du med utdaterte holdninger?

- Jeg synes det er ganske homofobe holdninger som kan holde homofile vekk fra politikken. Når kommunikasjonssjefen til KrF angripes slik etter at hun ble viet av den politiske talsmannen, så viser det at det fortsatt er vanskelig å være homofil i Norge. For meg er det utrolig viktig at vi har politikere i Trondheim som står for moderne, tolerante, mangfoldige verdier.

- I et liberalt samfunn, må vi ikke tåle at folk har ulike meninger?

- Nei, jeg synes ikke man skal ha toleranse for slike homofobiske holdninger. Dette handler om våre felles verdier om at man skal kunne elske hvem man vil. Det er krefter i KrF som vil holde tilbake dette, mener Gorset.

- Handler ikke saken om hvorvidt det er ok at en KrF-politiker vier homofile?

- Det kommer frem uttrykk for holdninger som ligger bak, sier han.

- Har du egne erfaringer rundt holdninger til homofile?

- Jeg har i alle fall forståelse for at det er vanskelig nok å være homofil i den offentlige debatten i Norge. Jeg tror slike typer saker gjør det enda vanskeligere å være med i det offentlige ordskiftet, sier Gorset.

LES OSGÅ: Kriserammet KrF har tillit til Bekkevold

- For meg er det utrolig viktig at vi har politikere i Trondheim som står for moderne, tolerante, mangfoldige verdier, sier Gjermund Gorset.

Ikke helt parade-klar

Geirmund Lykke (KrF) synes det er leit at Gorset tenker som han gjør:

- Men at enkeltmedlemmer i KrF har holdninger han ikke liker, kan ikke ha betydning for lokalt samarbeid. Partienes program må være avgjørende. Det er selvsagt helt uakseptabelt med trakassering eller negativ omtale av homofile, men jeg har ikke registrert at det er en del av ordskiftet, sier Lykke.

Han er uansett utenbys når paraden avholdes 15. september, men sier dette om å delta:

- Når premisset er at jeg deltar for å ta «avstand fra gammeldagse og utdatere holdninger» i eget parti, blir det nesten umulig. Jeg vil ikke ta avstand fra meninger i samvittighetsspørsmål. Jeg har ingen prinsipiell motstand mot paraden, men det er krevende at de til tider promoterer veldig fri seksualitet, uansett om den er homofil eller heterofil.

- Hvorfor er dette en opprivende sak i KrF?

- Mange kristne mener Bibelen er klar på at homofilt samliv er feil. Det handler om hvilken autoritet bibeltekstene skal ha i dag. Det er en teologisk debatt som ikke skal avgjøres blant politikere.

Geirmund Lykke (KrF) Foto: Mariann Dybdahl

- Hva mener du selv om homofilt ekteskap?

- Jeg er folkevalgt og står på vårt program: Vi løfter frem ekteskapet mellom mann og kvinne som en god ordning for samliv, men samtidig så anerkjenner vi at folk er ulike og tar ulike valg. Derfor har vi ansvar for å sikre andre former for forpliktende samliv.

Likekjønnet ekteskap er tillatt siden 2009. Kirken har rett, men ikke plikt, til å vie likekjønnede. I 2016 ble det tillatt for homofile å gifte seg i kirken, og i fjor kom en ny vigselsliturgi.

- Jeg støtter og forsvarer Bekkevolds rett som prest til å vie. Så kan man diskutere klokskapen i å gjøre det, når man i ettertid ser hvor sterke følelser det har vakt, sier Lykke.

Alle landets 17 KrF-ordførere vier homofile, ifølge VG. Lykke har selv viet 20 ektepar, og sier han vil vie homofile, om det blir aktuelt.

NYE MÅLING: Et svekket Ap kan tvinges mot venstre