Men det er under forutsetning av at det ikke skal bygges en parkeringskjeller under Torvet.

Bestemmer bystyret til høsten at byen skal få et nytt underjordisk parkeringsanlegg, blir fremdriften for Torvet påvirket. I mellomtiden ønsker Trondheim kommune å gi Torvet noen midlertidige tiltak.

Fredag ble bord og benker satt ut rundt på området. Disse kan flyttes etter behov. Mandag begynner Veidekke med å asfaltere rundt Olav Tryggvason-statuen. Det skjer i god tid før Toppidrettsveka 2015, som skal ha et større arrangement lørdag 22. august, med blant annet rulleski-konkurranser. Asfalteringen skal gi et inntrykk av hvordan torvflata skal bli lettere tilgjengelig uten terskler og hindringer.

– I fjor ble asfalteringen fjernet umiddelbart etter at Toppidrettsveka var ferdig. I år blir asfalten liggende til ut på høsten. Det legges en duk over brosteinen, slik at asfalten lett kan fjernes, forteller Yngvar Gladsø ved utbyggingsenheten i Trondheim kommune. Han er prosjektleder for Torvet.Les også: OK til p-anlegg under Olav Tryggvasons gate

Legger jevnt dekke

Meningen er at hele Torvet skal få et jevnt dekke. Overlandskapsarkitekt Marit Solum ved kommunalteknikk, som er ansvarlig for byromsprosjektet, sier det kan bli lagt heller i skifer eller granitt over store deler av Torvet. Det nye dekket skal være robust og varig, og gis en universiell utforming. Det innebærer at folk i rullestol eller med rullator kan ta seg lettere frem.

Brosteinen innenfor sirkelen rundt statuen vil bli skiftet ut med en annen type brostein. Det er nødvendig på grunn av fremkommeligheten.

– På den midlertidige asfalten rundt statuen skal en ny kompassrose eller stjerne bli malt. Den viser himmelretningene. Det skal også males et nytt solur på asfalten for å vise hvor mye klokken er. Statuen av Olav Tryggvason er viseren i soluret, opplyser Solum.Les også kommentaren: Er trønderne klare for bylivet?

Maler en labyrint

Solum legger til at det også skal males en labyrint på asfalten, slik at man kan finne veien til statuen. Et godt tips kan være at inngangen blir fra sørvest.

Gladsø understreker at alle tiltakene som nå iverksettes er midlertidige, på grunn av de arkeologiske utgravningene som skal finne sted i august i år, og neste sommer. Etter at Olavsfestdagene er over, starter arkeologiske utgravninger av nordøstre torvkvadrant. 10. august kommer en rekke arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning, under ledelse av Ian Reed. De skal grave seg gjennom kulturlagene og blir holdende på i tre måneder. I middelalderen ble området stort sett brukt til matproduksjon og husdyrhold.

Sommeren 2016 skal de fortsette på sørvestre torvkvadrant. Prøveutgravinger i fjor avdekket flere interessante funn. Det var her håndverkerne holdt til med blant annet smiene.

Les også: Graver seg ned i historien

Skal fornye hele området

Planleggerne i kommunen jobber ut fra et konsept bystyret vedtok i januar 2013. Hele området mellom Prinsens gate og Nordre gate skal fornyes. Men fremdriften vil altså påvirkes av en mulig p-kjeller.

Det skal også plantes nye trær, men Solum understreker at Torvet skal ikke fremstå som en grønn park. Torvet skal brukes til både hverdag og fest. Også i fremtiden skal det kunne legges ulike arrangement til Torvet, men kommunen vil nå finne en grense for hvor store arrangementene kan være.

– Det kommer ikke flere faste installasjoner enn dagens scene, sier Solum. Men det vil komme nye lysmaster og nedfelte lyspunkt i det nye Torvet. Deler av gategrunnen vil bli oppvarmet. Torvet skal også i fremtiden syde av folkeliv, handel og ulike aktiviteter.

– Det nye Torvet blir neppe ferdig før tidligst i 2018. Vi har også et omfattende arbeid foran oss med utskiftning og utbedring av ledninger og kabler i grunnen, sier Gladsø.