Adresseavisen har tidligere fortalt at veiselskapet Nye Veier ønsker å droppe byggingen av en toplans veikryss for E6 ved tettstedet Ler, som har drøye 500 innbyggere.

Nye Veier regner med å spare rundt 400 millioner kroner på å la være å bygge krysset.

Dersom krysset kuttes mener veiselskapet det kan være mulig med byggestart for E6-prosjektet sør for Trondheim i 2019, slik at første del av den nye motorveien kan stå klar i 2021. Dersom krysset må bygges frykter de at E6-prosjeket blir forsinket, og at veien i verste fall ikke står ferdig før i 2035.

ADRESSEAVISEN MENER: Vi kan ikke vente 18 år på ny E6

Triller-avstemning

Tirsdag faller dommen over ønsket om krysskutt i kommunestyret i Melhus kommune. Og avstemninga kan bli en real triller.

Arbeiderpartiet og Melhuslista, som tilsammen har 18 representanter, oppgir at de trolig vil stemme for å bygge kryss på Ler.

Sp, Høyre, Frp, Venstre, SV og Mdg, som tilsammen har 17 representanter, oppgir at de trolig vil stemme for å droppe Ler-kryss.

KrF, som har 2 representanter kan dermed kanskje komme til å avgjøre det hele.

- Jeg utelukker ingenting

Ifølge formannskapsmedlem Jan Arne Bremnes er KrF usikker på hva som er riktig strategi i saken. Mandag har de kalt inn til møte der de vil be om råd fra medlemmene i partiet.

Han mener man står overfor et dilemma.

- På den ene siden ønsker oss kryss på Ler, men krysset som ligger inne i planene i dag er dårlig fordi det legger beslag på mye dyrkajord. Kanskje går det an å finne en ny og bedre kryssløsning for Ler? På den andre siden ønsker vi oss også fremskynding av E6-prosjektet, og Nye Veier har antydet at Lerkrysset må bort for at vi skal få tidlig oppstart, sier Bremnes.

Ifølge Bremnes vil det ikke bli lagt opp til noe kampvotering om spørsmålet om Ler i medlemsmøtet.

Da formannskapet i Melhus behandlet saken denne uken stemte Bremnes for kryss på Ler.

- Kan du utelukke at du vil stemme for å kutte Ler-krysset i kommunestyret?

- Jeg utelukker ingenting, det er enda grunn til å snu noen steiner i denne saken, sier Bremnes.

HVA VET DU OM E6?: Ta Adresseavisens store E6-quiz

- Rimelig med påkjøringsmuligheter

Melhusordfører Gunnar Krogstad (Ap) mener lokalbefolkningen må få av- og påkjøringsmuligheter når det først skal bygges ny vei. Han mener dessuten bompengebelastingen kan bli urettferdig uten kryss.

- Det blir trolig bompenger også på gammelveien når ny E6 står klar. Uten Lerkryss vil lokalbefolkningen kjøre på en gammel vei og likevel betale bompenger, fremholder han.

Ordføreren understreker at Arbeiderpartiet er åpne for at Ler-krysset kan bygges på en annen og kanskje billigere måte enn det som ligger inne i planene.

foto
Vil ha kryss: Melhusordfører Gunnar Krogstad Foto: Jens Petter Søraa

Fungerende gruppeleder i Melhuslista, Merethe Moum, mener E6-kryss på Ler er viktig for å styrke nærings- og boligutviklingen i kommunen.

- Dette er snakk om ubehaglige valg. Men hvis prisen for å få en god vei er å utsette byggestart må vi akseptere det, sier Moum.

Bekymret for hele E6-prosjektet

Varaordfører Stine Estenstad (H) er bekymret for hva som vil skje med E6-utbygginga hvis kommunestyret går inn for kryss på Ler.

- Nye Veier er tydelige på at vi ikke får oppstart i 2019 dersom vi krever krysset på Ler. Dersom kommunestyret likevel vedtar kryss har vi trolig utsatt E6-utbygginga i mange år, noe som vil være svært beklagelig. Ny E6 vil ha stor betydning for næringslivet, boligutvikling og for transport, ikke bare her i Melhus, men for hele Trøndelag, sier hun.

foto
BEKYMRET: Høyres Stine Estenstad er bekymret for fremtiden for E6-utbygginga dersom politikerne vedtar kryss på Ler. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Senterpartiets gruppeleder, Fritz Arne Haugen, mener også kommunestyret bør si nei til kryss på Ler.

- Jeg er opptatt av jordvernet. Ved å kutte krysset sparer vi opp i mot 200 mål landbruksjord, og dette er viktig siden veien tar mer enn nok jord fra før. I tillegg er jeg opptatt av at veien må bygges raskt, og den raskeste måten å få vei på er å droppe Lerkrysset, sier Haugen.

- Trolig ikke ny E6 uten krysskutt

Nye Veiers trøndelagssjef, Johan Arnt Vatnan, mener det er helt avgjørende å kutte krysset på Ler for å komme i gang med motorveiutbygginga sør for Trondheim.

- Jeg tror ikke det kommer til å bli oppstart av E6-prosjektet før Lerkrysset er ute av bildet. Nye Veier kommer i alle fall til å jobbe videre for å forsøke å få tatt ut krysset selv om kommunestyret i Melhus skulle vedta kryss. Men med et kryssvedtak tirsdag kommer vi til å miste tempoet i prosessen, og vi vil uansett ikke få bygget ferdig første del av prosjektet i 2021 som per i dag er raskeste mulighet, sier Vatnan.

foto
VIL KUTTE KRYSS: Prosjektdirektør for Nye Veier i Trøndelag, Johan Arnt Vatnan. Foto: Martin Andersen

Krysskuttet på Ler er en del av en omfattende sparepakke fra veiselskapet, som blant annet også inneholder en ny tunnelløsning i Midtre Gauldal kommune og en traséendring i Rennebu kommune. Nye Veier har som mål å spare minimum 20 prosent av kostnadene ved sine veiprosjekter.

- Et kryss på Ler vil koste rundt 400 millioner kroner, og om det bygges vil det være det aller dyreste krysset i Nye Veiers prosjekter i Trøndelag, sier Vatnan.

Han er skeptisk til at det er mulig å spare penger på å finne alternative kryssløsninger på Ler.

- Det kan være mulig for Nye Veier å se på dette, men Statens vegvesen har allerede sett på mange ulike løsninger for krysset, og kommet til at det som ligger inne i planene er det mest effektive, sier Vatnan.

- E6 er ingen lokalvei

Han vil imidlertid ikke garantere at krysskutt betyr oppstart i 2019.

- Jeg gir ingen garantier, men vi jobber for raskest mulig oppstart. Dette E6 prosjektet har dårlig samfunnsøkonomisk nytte per i dag, og vi er helt avhengig av å redusere kostnader for å få til trafikksikker vei tidligere, sier Vatnan.

Nye Veier-sjefen understreker at det ligger inne en rekke kryss i E6-prosjektet selv om man kutter ut Ler-krysset.

- Det kommer et stort nytt E6-kryss ved Skjerdingstad og enda et ved Hovin, begge disse i Melhus kommune. Langs hele nye E6 vil det bli relativt mange kryss, og gode muligheter for utvikling av næringsliv og boliger. Samtidig er det viktig at å huske at E6 ikke skal være en lokalvei, men en en nasjonal vei. Når nye E6 bygges blir dagens E6 lokalvei, og det blir en svært god lokalvei, sier Vatnan.

Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter