– Lidelsen kua har måttet gå igjennom, er det verste

foto