Sykepleierstudentene i Trondheim skiller seg ut fra resten av landet

foto