Denne barnehagen vet hvordan barn som sliter kan få tidligere hjelp

foto