Her er det mange ledige vaksinetimer - særlig én gruppe er vanskelig å få til å møte

foto