I bystyret neste torsdag vil Fremskrittspartiet fremme et forslag om å avslutte prøveprosjektet med miljøgate i Innherredsveien i Trondheim lenge før prøveperioden på seks måneder er over.

- Innherredsveien må gjenåpnes

I en interpellasjon til bystyret skriver Frps Elin Marie Andreassen følgende: «Det planlegges evaluering og trafikktellinger frem i tid, men situasjonen synes allerede nå å være av en slik art at Innherredsveien må gjenåpnes for gjennomgående trafikk i sin fulle bredde».

- Vi ser allerede at trafikken sprer seg ut i sideveier og inn i boligområdene slik vi fryktet. Tilbakemeldingene fra beboere, foreldre og trafikanter i området er nok til at vi vil avslutte dette nå, sier kommunalråd Elin Marie Andreassen.

Kommunalråd for Frp i Trondheim, Elin Marie Andreassen, vil i bystyret torsdag 31. august foreslå at prøveprosjektet med miljøgate i Innherredsveien avvikles umiddelbart.

Håper på støtte

Fremskrittspartiets bystyremedlemmer var fristilt under avstemmingen da miljøgata i Innherredsveien ble vedtatt som et prøveprosjekt i 2015. Partiets offisielle holdning var imidlertid å gå i mot prosjektet.

- Vi håper flere partier tar inn over seg de mange bekymringsmeldingene som har kommet og blir med på å avvikle prosjektet.

- Det er varslet nye trafikktellinger i september. Bør dere ikke vente på de tallene?

- Trafikken har allerede flyttet seg til områder der vi ikke vil ha den, så jeg ser ingen grunn til å vente på det, sier kommunalråden.

- Viktig med en «exit-knapp»

Adresseavisen har i flere artikler skrevet om beboere og foreldre til skolebarn som bor langs Nonnegata og som opplever at trafikken er økende. Trondheims ordfører forsikrer at hun tar bekymringsmeldingene som er kommet på alvor.

- Vi i Arbeiderpartiet var også veldig skeptisk til hvordan miljøgateprosjektet ville påvirke trafikken i sidegater og boligområder. Derfor gikk vi med på et prøveprosjekt med begrenset varighet. Det var viktig for oss å ha en «exit-knapp», sier Rita Ottervik.

Ordfører Rita Ottervik deler Fremskrittspartiets bekymringer, og ønsker å fremskynde nye trafikktellinger i sideveier og boligområder.

- Hva vil dere gjøre?

- Vi vil følge opp saken ved å få til gode trafikktellinger så raskt som mulig. Men det er viktig at vi venter til trafikken har satt seg skikkelig etter sommeren. Da får vi mest mulig korrekte tall som vi kan ta en vurdering ut ifra, sier Ottervik.

Prosjektlederen: – Ingen trafikkøkning

Ifølge lederen for prøveprosjektet i Innherredsveien viser helt ferske tall at det ikke er noen økning i trafikken i Nonnegata.

- Vi har hentet ut tall fra detektorer som ligger i asfalten i Nonnegata denne uken. Disse viser at det ikke er noen økning i antallet kjøretøy sammenlignet med tilsvarende tellinger gjort i september i 2016 og i april 2017, sier Randi Trøan i Statens vegvesen.

- Ferske tellinger i Nonnegata viser ingen økning i antallet kjøretøy, hevder Randi Trøan i Statens vegvesen. Hun er leder for prøveprosjektet i Innherredsveien. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Hun presiserer at de normalt ønsker å bruke tall hentet fra en lengre tidsperiode en det som er blitt gjort denne uken.

- På grunn av at dette nå kommer opp som en sak i Bystyret vil vi foreta tellinger i Nonnegata også i neste uke, sier prosjektlederen.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter