Bekreftet: Bjørn Arild Gram blir forsvarsminister

foto