Eldre drikker oftere enn yngre. Slik prater du med familien om alkohol

foto