- Det renner bekker inn i kunstsnøbakkene, og da blir det stopp

foto