- Vi forstår ikke hvordan vi kan kutte så mye

foto