- Det var et brøl av varme og lyd - og alt brant

foto