- Ett dyr lærte hun ikke om på Veterinærhøgskolen, og det er bygdedyret

foto