- Vi må sørge for at SFO blir mer enn oppbevaring

foto