Trondheim lufthavn Værnes vil vokse videre, og da trengs mer plass langs rullebanen.

I lang tid har man diskutert hvordan det på best mulig måte kan tilrettelegges for nettopp det. En stund ønsket Avinor å fylle igjen hele det gamle elveleiet som ligger like ved, men det har fått blant annet MDG til å reagere på grunn av levevilkår til sjøørret og laks.

Fredag var saken, som har skapt betydelige politiske utfordringer, oppe i formannskapet. Der ble det bestemt at saken legges ut på høring med to alternativer, enkelt oppsummert slik:

1. Bevarer så å si hele det gamle elveleiet, men med åpning for at man bruker området Langøra sør og at man fyller ut mot fjorden.

2. At man fyller ut en tredjedel av elveleiet, men lager avbøtende tiltak blant annet i form av en ny lagune utenfor Langøra sør.

Les også: Politisk floke om sjøørret, stein og gammelelv i Stjørdal

foto
Lufthavndirektør Marit Hele Stigen ønsker å bruke stein fra E6-utbyggingen som Nye veiers Johan Arnt Vatnan står for.

- Begge er krevende

Lufthavnsjef Marit Helene Stigen sier til Adresseavisen:

- Begge alternativene fremstår som krevende for Avinor på ulike måter. Alternativet som foreslår fylling kun ut mot fjorden, ivaretar ikke det definerte behovet som Avinor har for ekstra flyoppstillingsplasser nært terminalen. Samtidig åpner det for å legge andre funksjoner dit, sier Stigen.

- Når det gjelder det andre alternativet, er det ikke beregnet hvor dyrt det blir. Det er for tidlig for oss å konkludere med hvor aktuelt et slikt alternativ er. Så nå vil vi kjøre grundige prosesser og komme tilbake til dette, sier Stigen.

Ordfører Ivar Vigdenes (Sp) kommenterer:

- Jeg er ikke overrasket over at den kommersielle aktøren Avinor nå sier at begge alternativene er krevende, sier Vigdenes, som likevel anerkjenner at saken er krevende, fordi det er mange hensyn å ivareta:

- For oss har det aldri vært aktuelt å fatte beslutninger som går på bekostning av naturen og særlig sjøørreten. Så er jeg sikker på at Avinor er sitt samfunnsansvar bevisst, og er villige til å bidra til en løsning som er bra for miljøet, sier Vigdenes.

Les også: Fylkesmannen har nye innvendinger mot utfylling ved Værnes

foto
Ivar Vigdenes er ikke overrasket over at Avinor kaller løsningene for krevende.

Vil ha alternativ 1

MDG ønsker at man lander på det første alternativet.

- Vi ønsker ingen utfylling i elveleiet, og jeg tror at Avinor kommer til å gå for dette alternativet til slutt, sier Tommy Reinås (MDG).

Han innrømmer at det har vært en veldig vanskelig sak for det borgerlige samarbeidet, som også inkluderer MDG siden de i fjor sommer byttet side og samarbeider med Vigdenes og co.

- Det kunne virkelig ha sprengt samarbeidet. Jeg trodde at vi måtte sette hardt mot hardt, men på grunnlag av ny kunnskap og fakta har de andre snudd. Dette er et veldig viktig habitat, sier Reinås om det gamle elveleiet som man ser på venstre siden av E6-en når man kjører inn til Stjørdal sentrum fra sørsiden.

foto
Langøra-saken er den viktigste saken for MDG i samarbeidsavtalen med de borgerlige partiene i Stjørdal, har Tommy Reinås tidligere sagt.

- Overraskende

foto
Joar Håve (Ap)

Opposisjonsleder Joar Håve (Ap) synes alternativ to, som han kaller en kompromissløsning, er klart best.

- Det er overraskende at de borgerlige ikke allerede nå kan si tydelig ifra at man må gå for en delvis utfylling. De holder det fremdeles åpent at man ikke fyller ut noe som helst, og det er ikke godt nok for Avinor, sier opposisjonsleder Joar Håve (Ap).

Vigdenes kommenterer:

- Jeg er overrasket over at Håve allerede nå vet hva Avinor foretrekker. Det vil høringen avklare. De avbøtende tiltakene i alternativ nummer to vil koste betydelige summer. Jeg mener begge løsningene ivaretar lufthavnas behov, samtidig som vi kan bruke tunnelmasser fra E6-utbyggingen på en miljøvennlig måte og ta vare på sjøørreten. Nå ligger ballen hos Avinor, sier Vigdenes.

Følg Adresseavisen på  Facebook Instagram  og  Twitter.