I et to sider langt brev underskrevet av en rekke bønder fra Ørland kommune, ber de om et møte med forsvarsminister Ine Eriksen Søride (H). I brevet lister bøndene opp en rekke problemer de møter i forhold til den voldsomme utbyggingen av kampflybasen og forhandlinger med Forsvarsbygg.

- Dette er en politisk sak. Det viktige er at politikerne sikrer Forsvarsbygg rammer slik at det kan komme på plass gode løsninger, sier Hans Kristian Norset, leder for Støygruppa Ørland.

Det haster med å få til et møte. Forsvarsbygg har som mål å forhandle frem løsninger med de ca. 30 bøndene med gårder i rød sone, de mest støyutsatte områdene, i løpet av året. Neste uke er det første møtet mellom partene.

- Våre to hovedpunkter i møte med ministeren vil være å sørge for betingelser som ikke fører til personlige økonomisk utlegg for den enkelte bonde, for å kunne drive videre. Dernest å sikre løsninger slik at kulturlandskapet blir ivaretatt.

Bondemøte i går

Onsdag møtte Norset en rekke av de tretti bøndene. De var samlet på Brekstad for å diskuter strategien videre.

foto
Bondemøte onsdag. En rekke av bøndene som har gårder i det mest støyutsatte området rundt Ørland flystasjon møttes på Brekstad for å diskutere hvordan de skal

Torsdag møter støygruppelederen også de trønderske stortingspolitikerne til såkalt speeddating under Trøndelagsmøtet på Hell. Han vil bruke møtene til å sikre at politikerne er oppdatert om problemstillingen rundt flystasjonen, og kan bidra til å sikre tilstrekkelig midler.

Tror på næringsulempe

- Det er vårt mål at området ikke skal bli en spøkelsesby. Vi kan ikke akseptere en løsning der 30 gårdsbruk blir stående uten våningshus, uten vedlikehold og forsvarlig drift, sier Norset.

Bøndene og støygruppa holder fast på at bolighus i en eller annen form på gården er nesten påkrevd for å sikre drift. Forsvarsbygg har skissert en løsning med utkjøp, der Forsvarsbygg skal eie og vedlikeholde husene uten at bøndene mulighet til å bruke dem som bolig. Norset viser til deres forslag, om at de som ønsker det bør få beholde og bruke husene i perioder når det ikke er støy. han sier dette vil gi lavere kostnader for Forsvarsbygg. Å ha en bolig på gården er også en forutsetning for den som driver med dyrehold.

Støygruppa er positiv til signalene om at det bør vurderes næringsulempe i hver enkelt sak, dermed kan bøndene få erstatning for ekstraordinære utgifter flystøyen fører til for eksempel i form av kjøring til og fra gården eller omlegging av driften.

Har gått rolig for seg

- Ørland kommune har også signalisert klart at det må stå igjen 30–40 bolighus på gårdene i området. Men i dag ser vi eksempler på at innløste gårder blir stående som et spøkelsesområde uten våningshus, fordi boligen der blir revet av Forsvarsbygg, sier han.

Fylkeskommunens miljøvern myndighet i Sør-Trøndelag har også signalisert at 29 boliger bør sikres gjennom regionalt vern.

Norset peker på at bøndene har vært medgjørlig når i alt 700 daa jord i et av Trøndelags mest attraktive og fruktbare landbruksområder allerede er overdratt til Forsvarsbygg, fordi kampflybasen må utvides. Han viser til at Staten nå trolig kommer til å kjøpe ut 140 av bøndenes naboer i rød støysone.

- Da bør politikerne bidra til at bøndene som blir igjen kan få beholde boligen til bruk når det ikke er støy. Det vil jeg utfordre politikerne på torsdag, og be dem gjøre hva de kan for å bidra fra Stortinget for å få ei god løsning i Ørland.