- Tenk grundig gjennom alle sider ved bilholdet før du bestemmer deg for om du skal lease eller kjøpe bilen, er rådet fra Tom Jensen administrerende direktør i Sparebank1 SMN Bilplan AS.

Bilplan har bedriftsmarkedet som kunder, men regnestykkene de setter opp kan like godt overføres til privatleasing. Leaser du, har du et forutsigbart bilhold og slipper å tenke på at du om noen år skal selge bilen videre.

- Er du sikker på at denne bilen skal du ha i tre – fire år og behovet ikke kommer til å endre seg, kan leasing lønne seg. Er du usikker, kan kjøp være best.

Usikker på bruktbilverdien

Jensen forteller at det er en betydelig vekst i markedet for privatleasing i år sammenlignet med fjoråret. Det er gunstig å lease miljøvennlige biler. På grunn av lave avgifter, er de populære. Det trenger nødvendigvis ikke være en plug in-hybrid.

- Hva er årsaken til økt privatleasing?

- Det er en kjensgjerning at utviklingen på bil går veldig fort, og usikkerheten rundt andrehåndsverdien på bilen gjør at flere velger leasing.

Jensen understreker at leasing er basert på at bilen går et bestemt antall km over en bestemt periode.

- Er du sikker på at kjøremønsteret ikke endres, har man en større forutsigbarhet på hva bilen koster. Ser man at kjøremønsteret forandres, bør man ta kontakt med utleier og få endret leien ut fra det nye kjøremønsteret.

Betal for utslitte dekk

- Mange føler usikkerhet når leasingeperioden utløper og bilen skal leveres tilbake?

- Spør før du underskriver kontrakten om hva som legges til grunn. Er dekkene utslitt, må leietaker dekke kostnaden. Det samme gjelder om bilen har bulker eller striper i lakken. Det kan være lurt å behandle bilen som om du eier den.

- Hva bør du gjøre før du leaser bilen?

- Summér alle kostnadene, som månedsleie inkludert moms og termingebyr inkludert moms. Summen ganger man med antall måneder. Er f.eks. månedsleien 3328 kroner og termingebyret 106 kroner, blir månedsbeløpet 3434 kroner. Leases bilen i fire år, gir dette et samlet beløp på 164 832 kroner.

Sjekk månedsleien

- Men det stopper vel ikke med dette?

- Nei, du må plusse på etableringsgebyr og eventuelt forskuddsleie, i dette tilfellet 4950 kroner inkludert moms og forskuddsleie på 57 500 kroner inkludert moms. Totalt blir dette en kostnad på leie på 227 282 kroner. Fordeler du dette på antall måneder, blir månedsleien 4735 kroner.

Jensen legger til at ved å bruke denne fremgangsmåten, kan man sammenligne de ulike alternativene. Et alternativ er å kjøpe bilen og finansiere den med pant i bil eller med sikkerhet i bolig.

Et viktig moment for å lease fremfor å kjøpe bil, er å slippe å skulle selge bilen selv når man er usikker på hva bilen på det tidspunktet vil være verdt.

Får fradrag for renter

Man kan ta utgangspunkt i samme bil, som koster 450 660 kroner, og lånefinansiere kjøpet. Man kan forenkle sammenligningen ved å ta utgangspunkt i den månedlige leien på 4735 kroner. Hva er restgjelden etter fire år?

Ved lån får du fradrag for renter, det gjør man ikke på leasing. Hva restgjelden blir, er avhengig av hvilken rente som benyttes. Er den nominelle renten på fire prosent, blir restgjelden 272 580 kroner. Er nominell rente to prosent, blir restgjelden 252 392 kroner.

- Er det generelt sett mest lønnsomt å lease?

- Nei, man kan ikke hevde at leasing er det beste i alle sammenhenger. Behovene er så forskjellige, og de kan endre seg. Det er vanlig å lease en bil i tre eller fire år. For yngre folk i etableringsfasen kan man få behov for en større bil for å få plass til familien. Og da kan den bilen man leaset, fort bli for liten. Lavt rentenivå er for øvrig positivt for leasing.

Leaser man en bil til 500 000 kroner og betaler en egenkapital på 100 000 kroner, gjenstår 400 000 kroner som vil påvirke de månedlige utgiftene. Leaser man en bil, får man ikke rentefradrag som ved kjøp finansiert gjennom banklån. Som privatperson får man heller ikke fradrag for moms.

Hadde valgt å kjøpe

- Når kan det være gunstig å eie bilen?

- Hvis man tror at man får mer igjen for bilen enn ved de nevnte regneeksemplene, hadde jeg valgt kjøp.

- Over hvor mange år bør man lease en bil?

- Det vanlige er tre eller fire år. Vi har regneeksempler som viser at det månedlige beløpet kan lavere ved fire år fremfor tre år.

Ved leasing må man ta stilling til om avtalen skal innbefatte f.eks. dekk, service og forsikring. Bilforsikring kan lønne seg å ha sammen med øvrige forsikringer for å oppnå kvantumsrabatt.

Yngre velger leasing

Ifølge Jensen er eneste grunn til å lease elbil at man fjerner risikoen for hva andrehåndsverdien vil være. Elbiler har for øvrig ikke moms.

Han tror det vil bli stadig vanligere blant de yngre å lease. De trenger all egenkapital til boliglån.

Men velger man å kjøpe bilen, bør man ikke betale billånet sammen med boliglånet eller fleksilånet. Sett opp eget regnskap for billånet slik at du fanger opp verditapet på bilen.

Raske endringer: - Det er en kjensgjerning at utviklingen på bil går veldig fort, og usikkerheten rundt andrehåndsverdien på bilen gjør at flere velger leasing, sier adm.dir i Sparebank1 SMN Bilplan AS Tom Jensen. Foto: jens petter søraa