Det stormer i Namdalen etter at det ble kjent at det kan komme kutt i kollektivtilbudet.

Der er blant annet en rekke ordførere kritiske til kuttplanene, som fylkespolitikerne må ta stilling til i løpet av kort tid.

Adresseavisen ba fylkesordfører Tore O. Sandvik om svar. Han svarer på spørsmålene i en e-post. Sandvik skylder blant annet på regjeringen.

- Dette er krevende. Kostnadene innen kollektivtrafikk stiger mer enn dagens regjering er villig til å kompensere for, så en kostnadsvekst på 75 millioner i hele Trøndelag for å beholde det vi har – vil uansett gå ut over noe, skriver Sandvik.

Her kan du lese om lederen for ungdomsrådet i Inderøy, Sofie Hopshaug Bakke (17), som tirsdag fortalte politikerne hvordan dårligere kollektivtilbud rammer henne.

–Er det ikke et paradoks at dere snakker om å bygge sammen Trøndelag og så opplever folk i utkantene i nord at det motsatte skjer?

- Kostnadsveksten rammer hele Trøndelag, så utfordringen gjelder både i byen og i utkantene. Vår oppgave blir å skjerme de mest utsatte stedene for kutt.

- I Namdalen har denne saken og nedleggelsen av ekspressbussruta, ført til sterke reaksjoner. Kan det være fare for at alt dette undergraver enhetsfølelsen i Trøndelag?

- Vil skal bygge Trøndelag sammen. Kollektivtilbudet spiller en viktig rolle og Arbeiderpartiet er opptatt av at vi skal ha et godt kollektivtilbud i hele Trøndelag. Det vil være vårt utgangspunkt når vi nå skal behandle rådmannens forslag, skriver Sandvik.

- Dårlig jobb

Fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem (Sp) er kritisk til at administrasjonen valgte å gå ut med saken før alle fakta var klare.

foto
Fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem (Sp), sier det er uakseptabelt med store kutt i utkantene i gamle Nord-Trøndelag.

- Det bekymrer meg at det blir skapt så mye uro. Dette kommer rett etter saken om busstilbudet fra Namsos til Steinkjer. Min vurdering er at det er uakseptabelt å gjøre store kutt i hurtigbåt og ferje. Da må man bruke andre ressurser som finnes, sier Hallem.

Allerede i forrige uke fortalte Adresseavisen om at det ville komme nye kutt. Det skjedde i forbindelse med at fylkesutvalget behandlet muligheten for å flytte på avganger mellom Namsos og Trondheim for å berge et tilbud for pendlerne da ekspressbussruta på strekningen ble lagt ned.

På spørsmålet om hva han tenker om kutt midt i arbeidet med å bygge sammen Trøndelag til ett fylke, svarer han:

- Det kan ikke skje. Vi har snakket om en visjon om bygge Trøndelag gjennom bedre veier og bedre kollektivtilbud. Det er lite forståelig og dårlig kommunisert for norddelen av fylket når man lager en offensiv satsing i Trondheim og en slik krisepakke i nord.

Sterkt kritisk til styringsmodellen

Allerede da budsjettet ble vedtatt i desember, kom signalene om at det var underdekning på kollektivsiden. Da var beskjeden til rådmannen at dette måtte løses innenfor budsjettet. Høyres gruppeleder Pål Sæther Eiden, er skeptisk til om styringsmodellen som er valgt for Trøndelag gjør det vanskelig å finne gode løsninger. Han peker på at Namdalen allerede er svært sårbart, fordi kollektivtilbudet som finnes er dårlig.

Adresseavisen har tidligere omtalt en rapport utarbeidet av Enova, som fastslår at bilen i fremtiden vil skape et skarpere skille mellom by og land

- Det er klart at det virker provoserende når foreslår en rekke kutt som vil ramme ferje, hurtigbåt og buss, samtidig som man finner at økonomien er god nok til å starte prosjektering av nye fylkeshus til en halv milliard kroner, og skal ha oppvarmede busstasjoner andre steder i samme fylke. Det er ulike saker og ulike prosjekter, men folk ser dette sammen, sier Eiden.

foto
Pål Sæther Eiden Foto: Jens Petter Søraa

Han er sterkt kritisk til at ikke fylkesutvalget får så viktige saker for en større region til behandling. Eiden stiller nå spørsmål til rådmannen om det er mulig å etablere en rutine der saker av stor samfunnsmessig betydning behandles på en slik måte. Eller om det er mulig å tilføre penger fra andre sektorer for å sikre dagens tilbud.

- Sektoriseringen som Ap la opp til da styringsmodellen ble bestemt gjør det vanskelig å se overordnet på ting. Transport og hurtigbåt handler også om regional utvikling, og er viktig for næringslivet. For eksempel burde det være mulig å ta midler fra det som ble satt av til utvikling, sier Eiden.

- Jeg er redd dette bare er begynnelsen på problemene vi vil se.

- Bør snakke sammen

- Høyres gruppeleder er kritisk til at styringsmodellen som er valgt for Trøndelag, og hevder sektoriseringen gjør det vanskelig å finne inndekning og løsninger. Hva sier du til dette, Sandvik?

–Vi gjør slike helhetlige prioriteringer når vi behandler budsjettet. Denne saken ble grundig gjennomgått på hovedutvalgets møte på tirsdag. I Arbeiderpartiet og resten av posisjonen snakker vi godt sammen og er orientert om dette. At Høyre har interne samarbeidsproblemer og ikke snakker sammen, er ikke noe argument for å endre modellen, skriver Sandvik.

–Burde ikke en slik sak vært behandlet i fylkesutvalg eller fylkestinget?

–Nei, Fylkestinget hardt vedtatt en hovedutvalgsmodell. Omdisponering av midler innenfor transportområdet ligger til hovedutvalget, skriver Sandvik.

Det er også varaordfører Hallem enig i.

- Det er egentlig en helt annen debatt. Den er også viktig, men ikke essensen her. Så lenge det er utredet på et faglig grunnlag, som administrasjonen står inne for, så er det mindre viktig hvor det behandles, sier Hallem.