- Problemet er ikke å gå ned i vekt. Problemet er å la være å gå opp igjen