foto

Dødsulykken på fylkesvei 715 mellom Rørvik ferjeleie og Vanvikan i Leksvik tirsdag morgen føyer seg inn i en dyster statistikk for denne strekningen. Fra 2006 til 2016 har det vært tolv ulykker med personskade som har blitt rapportert til politiet, viser statistikk fra Statens vegvesen.

Det har vært tre dødsulykker på den litt over sju kilometer lange strekningen mellom Rørvik ferjeleie og Vanvikan. I juli i 2009 døde en mann i 50-årene i en utforkjøring. I februar i år omkom en mann og en kvinne i 50-årene etter en møteulykke. Tirsdag døde en mann (18) og en kvinne ble alvorlig skadd.

- Det er trist for alle når det skjer dødsulykker. Det går inn på oss. Det er også tragisk at det har vært to dødsulykker på kort tid på denne strekningen, sier senioringeniør Helge Stabursvik i Statens vegvesen.

foto
Senioringeniør Helge Stabursvik i Statens vegvesen synes det er tragisk med to dødsulykker på samme strekning i løpet av samme år. Foto: RUNE PETTER NESS

- Utsatt strekning

I tillegg til dødsulykkene har fem personer fått alvorlige skader og 13 har fått lettere skader i ulykker på strekningen.

- For meg virker det som et fryktelig høyt tall. Det begynner å bli en utsatt strekning, sier politibetjent Øystein Braseth i Utrykningspolitiet på Fosen.

Han mener det er uhyre sjelden at veiforhold er hovedårsak til de alvorlige ulykkene.

- Det er stort sett kjøreadferd som skaper ulykkene, mener han.

Årsaken til ulykken tirsdag er fortsatt ukjent. Politiet vil etterforske saken. Ulykkesgruppen til Statens vegvesen har også gjort undersøkelser på stedet.

Fem førerkortbeslag før ulykken

Braseth sier på generelt grunnlag at det er et høyt fartsnivå på Fosen.

- Det er spesielt på veiene i nærheten av ferjeleiene at det blir høye hastigheter. Det som er felles er at folk kjører litt over tillatt hastighet for å rekke ferjene. Vi har absolutt en god del nedslående resultater, sier han.

Like før ulykken tirsdag morgen sto UP-patruljen på fylkesvei 717 i Rissa, på motsatt side av ferjeleiet.

- Vi hadde nettopp tatt beslag i fem førerkort på grunn av for høy fart da vi fikk oppdraget og måtte rykke til fylkesvei 715. Da hadde vi gjennomført fartskontroll i om lag én time, forteller Braseth.

- Vet at det kjøres fort

UP-patruljen til Braseth var den første politipatruljen som ankom ulykkesstedet, som ligger om lag fire kilometer fra Rørvik ferjeleie. To personbiler med kun sjåførene var involvert i frontkollisjonen i 80-sonen. Braseth forklarer at den ene bilen kom over i motsatt kjørefelt.

- Det var store skader på begge kjøretøy, og det var full overtenning i den ene bilen da vi kom til ulykkesstedet, sier han.

Lensmann Gunnar A. Solli ved Leksvik og Inderøy lensmannskontor kan ikke uttale seg om den konkrete ulykken, men sier på generelt grunnlag at det kanskje er på tide å foreta noen målinger i forbindelse med ferjeleiet.

- Denne statistikken er betenkelig og beklagelig. Men det er vanskelig å være bastant når det gjelder en sammenheng mellom høy hastighet og ferjeleier. Men vi vet jo av erfaring at det kjøres rimelig fort i forbindelse med ferjeavgangene, sier han.

Vil ha tofeltsvei ned til ferjeleiet

Stabursvik i Statens vegvesen sier at det ikke er noe som tyder på at Fosen er overrepresentert på ulykkesstatistikken.

- I likhet med regionen for øvrig er trenden at det skjer færre ulykker og færre alvorlige ulykker, sier Stabursvik.

Leder Harald Fagervold i Fosen pendlerforening er tydelig på hva som kan snu statistikken.

- Veier som går ned til et ferjeleie må ha en helt annen standard. Jeg mener det bør være to kjørefelt ned til alle ferjeleier. For det som kjennetegner slike strekninger er at folk kjører der mens de stresser for å rekke et bestemt tidspunkt, nemlig avgangen til ferja, sier han.

- Ingen planer om utvidelse

Han viser til nabolandet Sverige hvor alle ulykker ender med at ansvaret blir plassert enten hos sjåfør, veieier eller kjøretøy.

- En ulykke er aldri statistikk, men alltid en tragedie. Det er en grunn til at akkurat denne veistubben har en del alvorlige ulykker. Det handler om at folk bruker gassen ekstra hvis det er noen sekunder igjen til ferja går. Jeg har selv opplevd at folk har kjørt veldig raskt på strekningen, sier han.

foto
Avdelingsdirektør Eva Solvi i Statens vegvesen sier at det ikke foreligger noen plan om å utvide veien ned til ferjeleiet.

Eva Solvi, avdelingsdirektør for veiavdelingen i Statens vegvesen Sør-Trøndelag, opplyser at det ikke foreligger noen plan om å utvide med tofelts vei ned til ferjeleiet på Rørvik.

- I forbindelse med Fosen-pakken ble det gjort en grundig vurdering og prioritering. Alle kommunene og fylkeskommunen deltok i prioriteringsdiskusjonen. Alle disse delprosjektene skal være ferdig innen 2020, og det foreligger ikke noe utbygging av veien ned til ferjeleiet innenfor disse rammene, sier Solvi.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter