Det sier politisk rådgiver, Beate Ekeløve-Slydal i Amnesty Internasjonal.

Hun mener det er urimelig blindt å følge 18-årsregelen for å gi avslag i saker om familiegjenforening.

Alene i Midtøsten

Adresseavisen skrev tirsdag om ulike historier om to 19 år gamle jenter, som begge var for gamle for familiegjenforening. De ble forlatt i Midtøsten, mens familiene deres motvillig dro til Trondheim.

Ifølge regelverket til Utlendingsdirektoratet (UDI) er det slik at om en far har fått innvilget asyl i Norge og ett av barna hans i hjemlandet har fylt 18 år mens far ventet på vedtaket, så er det alderen til barnet på søknadstidspunktet om familiegjenforening som gjelder.

Bayan valgte å legge ut på en farefull flukt fra Tyrkia til familien i Trondheim.

Hanin bor alene i leiligheten til familien i Syria. Hun er livredd for å forlate leiligheten. Bestefaren ønsker å få henne gift, for å ivareta familiens ære. Å legge ut på flukt alene, tør hun ikke.

foto
For gammel for familiegjenforening: Ifølge Amnesty Internasjonal er det ikke uvanlig at enslige kvinner som Hanin risikerer å bli utsatt for vangsgifte, og trusler om seksuelle overgrep.

- Skjønnsmessige vurderinger

- UDI er kjent med at enslige kvinner på flukt er svært sårbare og ofte utsettes for overgrep, vold og trakassering, sier Beate Ekeløve-Slydal.

Hun mener derfor dette er informasjon de må legge til grunn når de vurderer søknader om familiegjenforening.

- 18-årsgrensen kan ikke være en tvangstrøye i denne typen saker. Det er et handlingsrom i loven for å foreta skjønnsmessige vurderinger, sier Ekeløve-Slydal.

Hun viser til at det i denne typen saker er noen sårbarhetskriterier som utlendingsmyndigheten kan og bør ta hensyn til.

Så du denne?: Fakkeltoget «Stopp returene» var hennes første demonstrasjonstog

Hun mener historien til Hanin, gitt at de opplysningene hun har fått er riktige, er typisk for unge kvinner som blir igjen alene.

- Det er ikke uvanlig at kvinner som Hanin risikerer å bli utsatt for tvangsgifte, og trusler om seksuelle overgrep.

Behov for beskyttelse

I saken til Bayan fikk opphold i Norge etter at hun selv hadde lagt ut på flukt. Skal Hanin flykte til Europa, må hun først komme seg ut av Syria, et land hvor det fortsatt pågår en krig.

foto
Kritisk til myndighetenes strenge bruk av 18-årsgrensen i familiegjenforeningssaker: Politisk rådgiver i Amnesty Internasjonal, Beate Ekeløve-Slydal.

- Det kan ikke være slik at en kvinne må pålegges å utsette seg for ytterligere fare, med å legge ut på flukt med alle de trusler det innebærer. De burde vurdert hennes behov for beskyttelse i Syria. Den utsatte situasjonen hun nå befinner seg i som enslig ung kvinne i Syria, burde tilsi at hun innvilges familiegjenforening med sin familie i Norge, sier Ekeløve-Slydal.

Kjent problemstilling

Ifølge Amnesty Internasjonal er kvinnenes sårbare situasjon på flukt ingen ny problemstilling.

- Amnesty har flere ganger dokumentert og rapportert om hvor sårbare unge jenter og enslige kvinner på flukt er. De utsettes for seksuelle overgrep, trusler og trakassering i flyktningleirer, og under flukten, sier Ekeløve-Slydal.

LES HER: - Asylbarn vurderes strengere enn voksne asylsøkere

Mange unge syriske jenter blir giftet bort i flyktningleirer til godt voksne menn fordi familien som er i en vanskelig situasjon vurderer det som en bedre løsning for dem, enn å bli værende der.

- Enslige kvinner på flukt er ofte prisgitt menneskesmuglere som krever seksuelle tjenester i motytelse. Og enslige syriske kvinner og kvinnelige eneforsørgere som har flyktet til for eksempel Libanon hvor det ikke er flyktningleirer, kommer ofte i en situasjon der de trues til å ha sex med huseieren som sikrer dem tak over hodet eller arbeidsgiveren som gir dem arbeid, sier hun.

Politisk bestemt regelverk

I UDI har de forståelse for at det oppleves som vanskelig for dem som får avslag i disse sakene, og for familiene til dem det gjelder.

foto
Adresseavisen tirsdag 5. desember 2017

- Vi har imidlertid et politisk bestemt regelverk som vi må forholde oss til i disse sakene, og vårt skjønn er ikke stort, skriver teamleder Rolf Henry Anthonisen i UDI i en e-post.

Siden UDI ikke har blitt løst fra taushetsplikten i sakene det vises til, kan de ikke gå inn på akkurat hvilke vurderinger som har gjort seg gjeldende, men de kan si noe generelt om regelverket.

Er muligheter for opphold

- Det er en mulighet for at barn over 18 år, som ikke er gift eller samboer, og som er og fortsatt skal være en del av foreldrenes husstand, kan få familiegjenforening med foreldre. Det er vilkår om at barnet har blitt igjen i hjemlandet uten søsken som er over 18 år eller gift, skriver Anthonisen.

Barnet kan normalt ikke være over 21–22 år gammelt, over denne alderen vil barnet normalt bli vurdert som en selvstendig voksen.

- Det er også et krav til inntekt hos familien som det søkes familieinnvandring med. Her er det kun mulig å gjøre unntak fra kravet hvis det foreligger særlig sterke menneskelige hensyn, skriver Anthonise.

Det at søkeren er en jente eller at søkeren er i en fluktsituasjon er ikke tilstrekkelig i seg selv til at det blir gjort unntak fra inntektskravet, ifølge UDI.