Flertallet i fylkesutvalget i Sør-Trøndelag stemte onsdag ned fylkesrådmannens forslag i Trondheim spektrum-saken. Ap, SV og Sp går inn for giganthallen.

- Rådmannen hadde ikke tatt inn over seg at Nidarø faktisk er eneste alternativ, og at det haster med å komme i gang, sier fylkespolitiker Per Olav Hopsø (Ap).

Fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag rettet i sin innstilling til høringsuttalelse sterk kritikk mot planen for nye Trondheim Spektrum og anbefalte at saken utredes på nytt før vedtak fattes. Men i onsdagens fylkesutvalg ble innstillingen vraket mot fire stemmer. De seks representantene fra Ap (4), Sp (1) og SV (1) mener utbyggingen av Trondheim Spektrum er viktig for utviklingen av idrett-, messe- og kulturbyen Trondheim. Dermed er Aps fylkesrepresentanter på linje med sine kolleger i Trondheim.

Les også: Trondheim Høyre: - Vi må trekke i nødbremsen nå

Ønsker nye løsninger for tilgang

Høringsuttalelsen fra fylkesutvalget, det nest øverste politiske organ i fylkeskommunen, foreslår at en rekke momenter bør belyses bedre før sluttbehandling. Blant annet mener de at man må se på nye løsninger for gangvei og bru mot Ila kirke, slik at den i større grad enn i dag også kan benyttes av utrykningskjøretøy. I den foreliggende risikoanalysen rundt Trondheim spektrum står det at begge de to nærmeste gangbruene kan brukes av lettere utrykningskjøretøy.

- Man må utrede om det er mulig å gjøre noe med brua mot Ila, for eksempel med fundamentering eller med bredde, slik at den kan tåle også større utrykningskjøretøy. Bakken fra brua og opp til kirken bør utbedres, det er den veien som blir den viktigste innfartsåren til hallen for gående og syklende, sier Hopsø.

Fylkesutvalget mener også følgende punkter bør belyses bedre:

  • Konsekvenser for og mulige avbøtende tiltak for hverdagstrafikken til og fra området, spesielt med hensyn på trafikksikkerhet.

  • Hvordan utforming, materialbruk og terrengbehandling kan gjøre bygget mer integrert i landskap og kulturmiljø.

I den positive høringsuttalelsen heter det blant annet: «Den umiddelbare nærheten Trondheim Spektrum har til sentrum med hoteller og serveringssteder gjør byggingen av en storbyhall på Nidarø unik sammenlignet med andre nordiske byer.»

Les også: Avdekket flere feil i risikorapporten

Heftig debatt i fylkesutvalget

Saken ble debattert høylytt i fylkesutvalget tirsdag i rundt tre kvarter. Høyres Henrik Kierulf mistenkte at partipisken til Ap er svingt fra rådhuset til fylkeshuset.

- Jeg har litt problemer med å forstå innholdet i forslaget. Det slås fast at hallen skal ligge på Nidarø uavhengig av videre arbeid med sikkerhet, trafikk også videre. Det er veldig problematisk. Jeg får også følelsen av at forslaget overser det rådmannen sier om kollektivtrafikk. Det er direkte uansvarlig at vi i fylkeskommunen, som har dette ansvaret, gjør det, sa Kierulf.

Hopsø svarte at han som melhusbygg ikke hadde blitt pisket til noen mening om Nidarøhallen, og at med redusering fra 500 til 190 parkeringsplasser så er folk tvunget til å finne andre alternativ enn bil.

- Det er 350 meter til nærmeste kollektivpunkt. Det er ikke langt, sa Hopsø.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) raste under debatten fra sitt ordførersete:

- Hvis noen har svingt partipisken her, er det ikke Arbeiderpartiet, men Høyres nye leder, sa Sandvik, og siktet til kommunalråd Ingrid Skjøtskift (H).

Hva er alternativet?

Under debatten kom Hopsø også med direkte spørsmål til Kierulf om hvor hallen alternativt skal ligge. Kierulf svarte:

- Dette er ikke en sak om alternativer nå, vi skal si noe om detaljreguleringen her. Saksfremlegget er for dårlig, saken er ikke godt nok belyst, sa Kierulf.

Om lokalisering hadde Tore O. Sandvik vært tydelig tidligere i debatten:

- Vi har kommet til «point of to return»: Hallen skal ligge på Nidarø, sa Sandvik, som dro historien helt tilbake til 2005, da han selv foreslo studentboliger på Øya.

Les også: Trondheim Spektrum blir 28 meter høy

Les også: Folkemøte om idrettshallen: Hallen alle vil ha, men ingen klarer å plassere