St. Olavs hospital har hatt ansvaret for tilbudet i tre år, men nylig meldte de at de ikke har kapasitet videre.

Derfor tok Helse Midt-Norge kontakt med andre aktuelle sykehus i regionen, men tilbakemeldingen fra alle er: De har ikke kapasitet. Fra før har også private aktører i regionen varslet at de ikke tar oppdraget, ifølge Helse Midt-Norge.

- Vi prøver på nytt nå blant private aktører i vår region. Så ser vi også om det er mulig å kjøpe tjenesten utenfor regionen, sier fagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Norge.

Les også: Hun tror svært mange guttebarn omskjæres ulovlig

Fagsjef i Helse Midt-Norge, Henrik Sandbu.

Drar utenlands

Matri Abroud er kulturkonsulent ved St. Olavs hospital og har tidligere engasjert seg i debatten.

- Det kommer folk og spør meg om dette nå. De lurer på hva som er løsningen, og hvor de kan dra for å få det gjort, sier han. Noen prøver å finne tilbud andre steder i Norge, gjerne i det private, sier han.

- Er det noen som drar utenlands?

- Ja, det er noen som gjør det nå fordi det ikke er tilbud her. Hvis de klarer å få et tilbud her, vil man heller gjøre det her, sier han.

Abroud sier så å si alle muslimske guttebarn som fødes i Midt-Norge omskjæres.

- Er det bra nok dersom Helse Midt finner et tilbud et annet sted i landet?

- Ja, hvis det er umulig å gjøre det her, så er det en løsning. Men det er så klart best å gjøre det her av praktiske hensyn, sier Abroud.

Les også: Imam var glad for tilbudet ved St. Olav

Lovfestet rett

I 2015 ble rituell omskjæring av guttebarn en lovfestet rettighet i Norge. Siden da har blant annet St. Olavs hospital og private klinikker andre steder i landet tilbudt inngrepet mot en egenandel.

- Vi har forhørt oss om innbyggere i vår region kan bruke avtalen som Helse Sør-Øst har med en privat aktør, men det er ikke mulig. Nå gjør vi altså også sonderinger mot andre private tilbydere andre steder, sier Sandbu.

- Har du en beskjed til departementet, som pålegger dere å skaffe tilbudet?

- Nei, vi forholder oss selvsagt til det departementet pålegger oss, sier Sandbu.

- Hva tenker du om at noen muslimer i Midt-Norge nå reiser utenlands for å skaffe seg tilbudet?

- Så lenge de reiser til et forsvarlig tilbud, har jeg ingen motforestillinger mot det. Men vi må selvsagt få på plass et tilbud her så fort som mulig. Jeg har dessverre ikke noe tidsperspektiv på dette, sier Sandbu.

Helseminister Bent Høie (H) forvanter at Helse Midt-Norge får fortgang i prosessen.

Helseminister Bent Høie har nylig kommentert det manglende tilbudet i Midt-Norge slik:

- Jeg forventer at dette tilbudet raskt kommer på plass, skriver helseminister Høie.

Les også: Gutter akuttoperert på St. Olav etter omskjæringer