- Det er å ødelegge de mest verdifulle elvene vi har i Norge, sier Lars Haltbrekken. Han sammenligner verdien av disse elvene med Nidarosdomen.

Den ferske statsråden Terje Søviknes (Frp) satte i gang en ny debatt om vannkraftutbygging da han besøkte Trondheim mandag. Han åpnet det nye forskningssenteret Hydrocen som skal forske på vannkraft og sikre at norsk vannkraftproduksjon både skal være fremst i verden og mest mulig miljøvennlig.

Søviknes mener det er på tide med en ny debatt om kraftutbygging av de elvene som i dag er varig vernet.

- Tiden for de store vannkraftutbyggingene er ikke over, sa han.

- Ikke rør vernede vassdrag

Det er Lars Haltbrekken helt uenig i. Han er førstekandidat på stortingslista til SV fra Sør-Trøndelag. Men han er mest kjent som mangeårig leder i Naturvernforbundet.

- Tidligere statsminister Jens Stoltenberg (Ap) slo fast på 15 år siden at tiden for de store vannkraftutbyggingene er over, sier Haltbrekken. Han viser til at nesten 400 norske elver er varig vernet mot utbygging. I Trøndelag er Bjøra, øvre deler av Driva og Gaula blant de vernede vassdragene.

- Det har vært en stor seier for miljøbevegelsen. Dette er elver med en svært rik natur.

- Hårreisende med omkamp

Han ser ikke for seg noen stor ny epoke med utbygging av norske vassdrag, og reagerer ekstra sterkt på at olje- og energiministeren nevner Vefsna-vassdraget i Nordland. han kaller vernet av Vefsna som den siste store seieren for miljøvernerne.

- Et samlet storting slo i fjor fast at verneplanene ligger fast. Det er hårreisende at han vil gå løs på dette nå.

- Men vannkraft er fornybar energi. Er ikke det viktig?

- Det er ikke tvil om at vannkraft er, og har vært, viktig for Norge, men det er også vernet av disse vassdragene.

Løsningen er energieffektivisering

Lars Haltbrekken mener Norge må jobbe langt mer med energieffektivisering som alternativ til kraftutbygging.

- Energibruken i norske bygg kan halveres om få år med energieffektivisering, sier han.

- Vi må satse på å bruke den strømmen vi produserer mer effektivt.

Lars Haltbrekken mener ingen andre har vært så tydelige som Søviknes er i Adresseavisen nå. Han lurer på om regjeringspartner Høyre og støttepart Venstre står inne for dette.

- Ikke regjeringens politikk

Høyres klima- og miljøminister Vidar Helgesen støtter ikke olje- og energiministeren i den samme regjeringen:

- Det er regjeringens politikk at verneplanene for vassdrag i hovedsak skal ligge fast. Dette slo vi fast i energimeldingen vi la frem i fjor, og det har også Stortinget sluttet seg til, skriver han i en epost til Adresseavisen.

Videre skriver han at vernede vassdrag utgjør både enkeltvis og i sum store natur- og miljøverdier. Regjeringen vil at disse verdiene også skal bevares for kommende generasjoner.

- Jeg mener det viser en god kvalitet over politikk og forvaltning i mange generasjoner at vi har klart å ta vare på et representativt utvalg av norske vassdrag, natur og topografi på den måten vi har gjort.

foto
- Ikke regjeringens politikk, sier miljøminister Vidar Helgesen.

Mer effektiv produksjon

Helgesen skriver at regjeringen satser på å øke produksjonen av regulerbar kraft i Norge på andre måter enn ved å bygge kraftverk i vassdrag som omfattes av verneplanen. Han viser til at eksempler på dette er å utnytte produksjonen mer effektivt i allerede regulerte vassdrag gjennom opprustning, og ved utvidelser av eksisterende kraftverk.

- Regjeringen slo fast i energimeldingen at man vil prioritere konsesjonsbehandlingen av slike. Samtidig er det sånn at det i særskilte tilfeller, der man kan spore vesentlig samfunnsnytte med flomdempende effekt og der liv og helse står på spill, og med akseptable miljøkonsekvenser, så kan det åpnes for konsesjonsbehandling. Det gjaldt eksempelvis i Opo-vassdraget. Men det er noe Stortinget må ta stilling til, skriver klima- og miljøministeren.

- Undergraver vassdragsvernet

Også Naturvernforbundet reagerer på Søviknes og mener han med dette foreslår å bygge ut våre siste elver.

- Det er hårreisende at Terje Søviknes tar til orde for å undergrave vassdragsvernet i Norge. Vi har allerede bygd ut det meste av vår verdifulle vassdragsnatur. Resten må vi ta vare på, sier Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

- Søviknes har frekkhetens nådegave når han forsøker å skjule raseringen av norske vassdrag som en del av det grønne skiftet, fortsetter hun. Natruvernforbundet mener olje- og energiministeren må må begynne med transport og oljesektoren dersom han ønsker å redusere norske klimagassutslipp.

Her kan du lese verneplanen for vassdrag: (eksterne lenker)

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Møre og Romsdal