- Det er en kjempeøvelse, som er et resultat av det nordiske forsvarssamarbeidet, Nordefco. Her vil aktiviteten bevege seg mellom områder i Norge, Sverige og Finland, sier sjef for 132 Luftving, Aage Lyder Longva.

Over 100 fly og underkant av 1000 personer fra 10 ulike nasjoner skal delta i øvelsen, som holdes fra 22. mai til 2. juni. Blant dem også mye personell og fly fra 132 Luftving, som har hovedbase på Ørland flystasjon.

Nordområdene viktig

Det er tredje gang de tre nordiske landene samarbeider om en slik stor luftøvelse. Størstedelen av aktiviteten vil foregå i området rundt Bodø i Nordland, Luleå i Sverige og Rovaniemi i Finland. Under første del av øvelsen skal flyene samarbeide med sjø- og hærstyrker, mens det sentrale under siste del av øvelsen blir større luftoperasjoner.

Viktig. Sjef for 132 Luftving, Aage Lyder Longva, sier ACE 2017 er den viktigste øvelsen i år for Luftforsvaret. Foto: Frank Cadamarteri

Sjef for 132-luftving, Aage Lyder Longva bekrefter at ACE, som øvelsen kalles, er den viktigste øvelsen for Luftforsvaret i år. Han snakker om at øvelsen tydelig viser endringen fra utenlandsoperasjoner til å vektlegge eget land og nordområdene sterkere.

Norge og Nordområdene interesserer også amerikanerne. Nylig uttalte sjefen for marinekorpsets styrker i Europa at han ønsker å gjøre Værnes til hovedbase for deres øvingsaktivitet i Europa.

- ACE er en kjempebra øvelse for oss. Vi får trent mange ulike momenter, samarbeidet med personell fra andre nasjoner og øvd mot og med mange typer fly, sier Longva.

Amerikansk B-52 deltar

I tillegg til Norge, Sverige og Finland deltar fly og personell fra USA, Storbritannia, Belgia, Nederland, Frankrike, Spania, Canada, Tyskland og Sveits.

Full aktivitet. Flygere og personell fra 132 Luftving forbereder seg til flyøvelsen ACE. Skvadronsjef Eskil Stene (bildet) skal imidlertid ikke selv delta i flyøvelsen. Foto: Frank Cadamarteri

Blant flytypene som deltar er foruten alle luftforsvarets flytyper, også finske og sveitsiske F/A-18, franske Rafale og Mirage 2000, svenske JAS 39 Gripen, amerikanske F-15 Eagle og B-52H.

De sistnevnte bombeflyene vil ikke lande i noen av landene, men deltar i luftoperasjoner under en av øvelsens siste dager.

Deltar med luftvern

For første gang blir også Luftvernbataljonen fra Ørlandet en aktiv deltager i øvelsen. Fredag setter de kursen nordover via Sverige og vil etablere seg i øvelsesområdet i nærheten av Kiruna. For dem er også transporten og deployeringen utenlands en del av øvelsen, forteller oberstløytnant Kåre Rye, Han er sjef for styrken på 70 personer fra luftvernbataljonen, som skal være med på øvelsen. Rye mener øvelsen kan være starten på et praktisk øvingssamarbeid om luftvern mellom de nordiske landene.

For første gang. Oberstløytnant Kåre Rye og Luftvernbataljonen fra Ørlandet deltar for første gang i den nordiske ACE-øvelsen. Foto: Frank Cadamarteri

- Det sentrale for oss er at det er mange fly i lufta. Det gir oss aktivitet på radarskjermene og noe å engasjere. I det daglige er dette ofte en utfordring fordi flyene har andre oppgaver, sier Rye.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.