Trondheim ansetter nye avdelingsledere innenfor helse, skole, barnehage og andre områder i kommunen.

- Dette gjøres for å styrke den faglige ledelsen og for å følge opp medarbeiderne på en bedre måte, sier Kristian Mjøen, prosjektleder for kommunens satsing «Prosjekt helhetlig ledelse».

10 000 får ny avdelingsleder

Stillingene utlyses internt og alle enheter med mer enn 30 ansatte skal ansette avdelingsledere. Det skal bli færre ansatte per leder og dermed et mål om større nærhet til de ansatte.

- 10 000 kommunalt ansatte får nye ledere. Til sammen vil bortimot 700 lederne bruke opp mot 150 000 timer med lederutvikling over to år, sier Mjøen. Enhetene jobber i team med støtte fra NTNU, forsknings- og innovasjonsmiljøer for å løfte kvaliteten på ledelsen.

- Omstillingen er ett av de største og mest omfattende organisasjonsutviklingsprosjektene i norsk offentlig sektor, sier Mjøen.

Mange spørsmål og mye uro

Utdanningsforbundet har fulgt prosessen fra starten. De har sittet i prosjektgruppen og er representert i gruppene som har jobbet med barnehage, skole og helse, i samarbeid med de andre fagorganisasjonene. Også fagforeningene har etterspurt kompetanseheving, erfaringsutveksling og nettverk for mellomledere. Mye møtes i dette prosjektet.

Men det er noen skjær i sjøen. For skolens del er det slik at faglederstillingen nå blir avdelingslederstilling. Disse får personal- og økonomiansvar i tillegg til fagansvaret.

- Tilsettingsprosessen har skapt mange spørsmål og mye uro. Mange mener at informasjonen har vært dårlig og at dette har gått fort. Da kan det gjøres feil og bekymringen om hvilke konsekvenser det kan få er til stede, sier Eirin Berg, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Trondheim.

Fagforeningen har i hele prosessen krevd at de personene som sitter i stillingene i dag og som har de kvalifikasjonene som trengs, burde fått fortrinn på egen stilling.

- Dette har vi ikke blitt møtt på. Den største uroen har dreid seg om hva som skjer dersom man ikke får den stillingen man har søkt. Det har også vært spørsmål om hvor reelle disse utlysningene er. Det har versert rykter om at noen enhetsledere har gitt ansatte lovnader om at de får stillingen. Når slike rykter oppstår, skapes det mye usikkerhet blant faglederne, sier Berg.

Ingen får «jobben sin» automatisk

Rådmannen har vært veldig tydelig på at det er en reell tilsetting.

- Vi har tre innrapporterte tilfeller der ansatte påstår at rektor ved skolen har pekt ut sine ledere og bestemt seg. Her går kommuneadvokaten inn med sin vurdering. Vi er ferdige med å behandle ett av tilfellene hvor vi er enige i påstanden. I slike tilfeller mister enhetslederen tilsettingsmyndighet. Da kommer kommunalsjefen inn i behandling av søknader og intervju, sier Kristian Mjøen.

De av dagens fagledere som ikke får eller ønsker en avdelingslederstilling, får tilbud om andre stillinger i kommunen. De som i dag sitter i faglederstillingene og som ønsker å bli avdelingsledere må søke de nye stillingene på nytt, eller risikere å bli omplassert.

- Det er ikke alle som drømmer om personalansvar. Disse beholder lønnen sin og får tilbud om andre oppgaver, sier Mjøen.

Han forteller at i prosessen med å tilsette 168 avdelingsledere innen helse før jul, var det ti av dagens fagledere som enten ikke søkte, eller ikke fikk, avdelingslederstilling.

Lite informasjon og hurtig prosess

Prosjektlederen viser til at prosessen forut for utlysning 10. mars har vært lang. Og at en åpen nettside med informasjon om prosessen har vært tilgjengelig underveis.

- Kommunens arbeidsgiverpolitikk ble politisk vedtatt i bystyret 18. februar 2016. Tillitsvalgte var representert i den gruppen som ledet arbeidet frem mot vedtaket. Prosjektet startet i juni 2016 og rektorene ble orientert om delprosjekt skole i oktober 2016, opplyser Kristian Mjøen.

Likevel mener flere fagledere og SFO-ledere som Adresseavisen har snakket med, at dette kom brått på dem. De viser til uklarheter på flere områder. Rektorer bekrefter at dette har vært tema på sine skoler.

For skoleområdet har kommunen mottatt 177 søkere til 141 stillinger. For barnehage har de fått 102 søknader til 46 stillinger. De som får jobbene skal tiltre 1. august.

Bedre ledelse: Ella Ingdal og Kristian Mjøen leder prosjekt «Helhetlig ledelse». Før jul ble 168 nye avdelingslederstillinger innenfor helse tilsatt. Disse er allerede i gang med ledelsesutviklingsprogrammet. Foto: Christine Schefte, Adresseavisen