Kan det hende at det planlegges en gedigen politisk hestehandel mellom Sp og Høyre i Trøndelag?

- Mange snakker om at Senterpartiet nå legger en plan om å skifte side i Trondheim og at de borgerlige på fylket da kan bli med på å bidra til at det velges en fylkesordfører fra Sp, sa politisk redaktør Tone Sofie Aglen i ukens podkast Omadressert.

I praksis kan det bety: Tomas Iver Hallem (Sp) kan bli fylkesordfører med Høyre-støtte, mot at Trondheim Sp gir sin støtte til et borgerlig styrt Trondheim. Hallem er ennå ikke formelt valgt som toppkandidat, men han har lansert seg selv og er tilsynelatende mest populær.

I dag samarbeider Sp med Ap og Tore O. Sandvik på fylkesnivå, men målinger har vist at det kan bli flertall på borgerlig side, hvis Sp hopper over.

Les også: Høyt spill om trøndermakta

foto
Tomas Iver Hallem

- Helt feil

Hallem selv har ingen kommentar, og henviser til fylkesleder Gunn Iversen Stokke (Sp). Hun svarer slik om det finnes planer for samarbeid:

- Det er helt feil, det er ingen samtaler overhode mellom Sp og verken Høyre eller Ap, sier Stokke.

Hun mener det er greit å forhandle om posisjoner på tvers av politisk nivå, men ikke før valgresultatet foreligger.

- Får vi et sterkt Sp, må de andre komme til oss, sier hun.

foto
Gunn Iversen Stokke

Det er fem kommuner i Trøndelag der Sp og Høyre deler makta i dag. Her er de lokale Sp-toppenes råd til Sp på fylkesnivå:

1. Stjørdal:

I Stjørdal har Sp regjert med Høyre som lojal medspiller i snart 20 år.

- Jeg har ikke hørt om en slik avtale, og jeg finner det unaturlig at man skal se ulike politiske nivåer i sammenheng. Fylkeskommunen er én enhet og Trondheim er én. Jeg føler meg helt sikker på at de valg som Trondheim Sp og Trøndelag Sp gjør, er uavhengige av hverandre, sier Ivar Vigdenes (Sp).

- Jeg har ikke så mye tillit til alt som kommentatorer gjengir av rykter, så for meg er det ikke verdt papiret det er skrevet på, sier Vigdenes.

foto
Ivar Vigdenes

Hans råd til Sp på fylkesnivå er å søke posisjoner, fordi posisjoner gir gjennomslag.

- Bygg samtidig langsiktige og gode samarbeidsrelasjoner. Jeg har full tillit til at våre folk i fylket klarer å vurdere dette. Selv samarbeider jeg veldig godt med Høyre, sier han.

Han vil ikke «ha noen mening» om hvorvidt det er greit å forhandle om posisjoner på tvers av politisk nivå.

Les kommentar: Høyre bør ikke juble for tidlig

foto
Finn Olav Odde

2. Ørland:

Finn Olav Odde (Sp) er varaordfører under en Høyre-ordfører i Ørland.

- Mitt råd er å søke gjennomslag. Jeg tror faktisk at, slik som kortene spilles nå, kan dette være en mulighet for å få en større og bedre posisjon i storfylket. Nå virker det mest fornuftig med samarbeid mot Høyre, men dette kan endre seg frem mot valget, sier Odde.

Om hvorvidt det er greit å forhandle om posisjoner på tvers av politisk nivå, sier han:

- I politikken foregår det hestehandel hele tiden. Vi trenger aktivitet i grendene og landsbygda. Vi trenger å styrke blå sektor og bygge nye veier i distriktet. Hvis vi på fylket må over til Høyre for å få til dette, må vi gjøre det, sier Odde.

3. Indre Fosen:

I Indre Fosen (Rissa og Leksvik) sitter varaordfører Liv Darell (Sp), som også er fylkespolitiker:

- Mitt klare råd til fylket er å drive en god valgkamp med Sp-verdier. Så får man vurdere hvilken vei det går når valget er over, sier Darell.

Hun kaller Høyre-samarbeidet i Indre Fosen for veldig bra. Om planen som ble skissert i Omadressert, sier hun:

- Det er ikke spiselig å avtale dette i forkant av valget, men etter valget kan vi tenke den tanken. Posisjoner er viktige, og jeg tenker at det kan forhandles på tvers av kommune og fylke, sier hun.

Det er trolig Bjørnar Buhaug (Sp) som blir Sp-topp i Indre Fosen mot valget.

- Lokalt holder vi alle muligheter åpne, men vi har samarbeidet utmerket med Høyre i mange, mange år. Høyre her er en distriktsutgave av partiet, som verdsetter landbruk og distriktssaker, sier Buhaug.

foto
Bjørn Arild Gram

Les også: Måling med dårlige Ap-tall

4. Steinkjer:

I Steinkjer har Bjørn Arild Gram (Sp) sittet som ordfører siden 2007. Til å begynne med samarbeidet han med Ap i to perioder, men etter valget i 2015 ble det Høyre han inngikk allianse med.

- Mitt råd til fylket er å snakke om politiske saker og ikke gå inn i spekulasjoner om hvem som skal samarbeide med hvem, sier Gram.

Han har ingen kommentarer til hvorvidt det er greit å forhandle om posisjoner på tvers av politisk nivå. Gram er også fylkespolitiker, men har sagt nei til gjenvalg og leder nominasjonskomiteen for Sp. Det er foreløpig uklart om han går for en ny periode i Steinkjer.

foto
Ida Stuberg

5. Inderøy:

Ida Stuberg (Sp) er ordfører i Inderøy, og også hun har en Høyre-politiker som varaordfører.

- Sp gjør sin egen valgkamp på fylkesnivå, og det er valgresultatet som avgjør, er det er det eneste rådet Stuberg vil gi.

- Kjenner ingen avtale

foto
Ola Borten Moe

Sp-nestleder Ola Borten Moe (Sp) har sagt at han ønsker seg tilbake i bypolitikken. Han skriver i en sms:

- Sp samarbeider med forskjellige partier i forskjellige kommuner. Det bestemmes av lokallagene våre. Det vil helt sikkert bli mange ulike konstellasjoner også etter neste kommune og fylkestingsvalg. Det er på samme vis i ulike fylker. Jeg kjenner ikke til noen avtale med noen, skriver Borten Moe.

På spørsmål om hvorvidt det er greit å forhandle om posisjoner på tvers av politisk nivå, skriver han:

- Igjen: Ansvaret ligger henholdsvis til lokallagene og fylkeslagene.

foto
Marte Løvik

Sp-topp i Trondheim Marte Løvik (Sp) kommenterer:

- Jeg synes dette er merkelig. Så vidt meg bekjent foregår det ikke noe sånt, og uansett så tas det ikke gjennom Adresseavisen. Vi har ikke lagt noen plan for valget ennå, sier Løvik.

Hun «vet ikke» om det er greit å forhandle om posisjoner på tvers av politisk nivå.

- Dette er så lite interessant akkurat nå, vi er ikke ferdig med nominasjoner en gang, sier Løvik.

Les også: - Har Ola Borten Moe ambisjoner om å bli ordfører i Trondheim?