Det mener advokat Erik Vatne.

I slutten av november ble det klart at Høyesteretts ankeutvalg ikke aksepterer anken til familien Abbasi.

Advokat Arild Humlen hadde ankesaken. Han varslet da at neste trekk ville være å fremme en omgjøring med bakgrunn i reglene om lengeværende barn.

To søsken over 18 år

Advokat Erik Vatne i LEA advokater er nå tilbake på saken. Han sendte torsdag på vegne av familien inn en omgjøringsbegjæring til Utlendingsnemnda (UNE). Der ber han om en ny gjennomgang av saken.

- Vi argumenterer der med at de tre barna har vært i landet så lenge, at det vil være urimelig å returnere dem til Afghanistan.

LES HER: Yngstemann Abbasi: At en skjelven og fortvilt 12-åring ble sendt rett på skolen etter å ha opplevd et dramatisk utsendelsesforsøk får lærer til å se rødt

Familien Abbasi kom til Norge for snart seks år siden. Mor og tre barn fikk først midlertidig opphold i Norge, fordi mor som enslig kvinne var uten et mannlig nettverk i Afghanistan.

Oppholdstillatelsen ble imidlertid inndratt da far dukket opp i Norge.

Flere ulike scenarioer

Da familien kom til Norge var alle barna under 18 år. Nå er de to eldste ikke lenger barn, og yngstemann er 15 år.

Selv om de to eldste var barn da de søkte og fikk midlertidig opphold, kan alder få betydning. Vatne ser derfor for seg flere ulike scenarioer for hvordan UNE kan løse saken.

- Det yngste barnet kan få opphold. Skjer det, bør det resultere i at hele familien får opphold, sier han.

foto
Erik Vatne argumenterer for at Abbasi-barna har vært så lenge i Norge, at de bør få bli.

En annen løsning kan bli at noen får opphold, mens andre ikke får det.

- Hvis det yngste barnet får opphold, så er praksis at også foreldre får bli, sier han.

Vatne er usikker på hvordan UNE vil vurdere de to eldste barna. Han mener det er usannsynlig at UNE vil gå inn for en løsning hvor de splitter en familie.

- Men det er juridisk mulig, sier han.

LES HER OM ABBASI: Debatt: I dag er jeg bare sjokkert, kvalm, skamfull og sorgtung

Kan sendes til Trandum

Hvor lang tid det vil ta å få behandlet omgjøringsbegjæringen varierer.

- Det kan ta alt fra noen få uker til mange måneder, og i noen tilfeller opp til ett år.

LES HER: Norge er landet i Europa som tvangsreturnerer flest afghanere

For at familien skal føle seg trygge mens søknaden behandles, har Vatne søkt om utsatt iverksetting. Det vil si at de skal kunne oppholde seg lovlig i Norge og Trondheim mens omgjøringsbegjæringen behandles.

- Men selv om de får avslag på søknaden om utsatt iverksettelse, kan de ikke sendes til Afghanistan mens behandlingen pågår. De kan derimot bli pågrepet i saksbehandlingstiden, forklarer advokaten.

LES HER: Abbasi går til sak mot staten

Gjør de det, blir de satt på Politiets utlendingsinternat Trandum, i påvente av at omgjøringsbegjæringen behandles.

Det å bli satt på Trandum i ventetiden vil for familien være det verst tenkelige utfall, ifølge Vatne.

Tøff periode

- Det har vært en tøff periode, og det har gått hardt inn på familien at Høyesterett ikke vil behandle anken deres, sier Vatne.

Advokat Arild Humlen har tidligere uttalt til Adresseavisen at Farida-saken har flere likhetstrekk med ankesaken til familien Abbasi. Saken til den 11 år gamle afghanske skolejenta Farida skal behandles av Høyesterett i slutten av februar.

- Til tross for noen ulike sider er mange av de sentrale anførslene bygget på samme forståelse av rettsgrunnlagene, ganske like, mener Humlen.

Han påpeker at det kan bli et dilemma for Høyesterett at Abbasi ble avvist i ankeutvalget av grunner som senere fører fram i Farida-saken.

Også advokat Erik Vatne er enig med Humlen i at Farida-saken har likhetstrekk med Abbasi-saken.

- Det er to sakene er relativt beslektet. Utfallet i Farida-saken kan derfor få betydning for utfallet i saken til familien Abbasi, sier Vatne.

Familien Abbasis skjebne har skapt engasjert mange. I høst demonstrerte flere tusen elver under parolene «Abbasi stays», Amnesty Internasjonal har engasjert seg, og fredsprisvinner Malala Yousafzai har delt en kampanjevideo om Taibeh Abbasi på Twitter.