På grunn av usikkerhet og mangler vil ikke Riksrevisjonen uttale seg om årsregnskapene til Forsvaret og Forsvarsmateriell for 2016.

Regjeringen vedtok i 2015 en omorganisering av Forsvaret der Forsvarsmateriell ble en egen virksomhet.

– Det er sterkt kritikkverdig at Forsvaret og Forsvarsmateriell ikke vil være i stand til å avlegge selvstendige, reviderbare regnskaper, uten behov for unntak, før 2018, sa riksrevisor Per-Kristian Foss på presskonferansen i tirsdag.

Forsvarsmateriell har blant annet ansvar for anskaffelsen av de nye F-35-kampflyene. Manglende internkontroll har ikke gjort det mulig å bekrefte anskaffelseskostnaden for flyene i virksomhetsregnskapet, skriver Riksrevisjonen i sin rapport.

Ikke nok kontroll

- Betyr dette at man ikke vet hva som kostnadene for de nye kampflyene?

- Nei. Anskaffelsesavtalene viser hva flyene skal koste, sier ekspedisjonssjef Tor Digranes i Riksrevisjonen.

- Men det har ikke vært tilstrekkelig kontroll av utbetalinger mot fakturaer fra leverandører i USA i 2016.

Ikke indikasjon på overskridelser

- Risikerer man ikke store overskridelser hvis man ikke har kontroll på hva som er brukt?

- Uten kontroll på løpende utgifter kan man på et tidspunkt risikere det. Vi har ikke dekning for å si at Forsvarsmateriell ikke har kontroll på kontantstrømmen. Riksrevisjonen har ingen indikasjoner på at det er snakk om overskridelser. Dette er mer et regnskapsteknisk spørsmål som gjør at vi ikke kan bekrefte kostnadskontrollen i innkjøpet.

Riksrevisjonen skriver også at det er feil i verdsettelsen av F-35 både i Forsvarsmateriells og Forsvarets årsregnskaper.

- Dette skyldes mangelfulle rutiner og dårlig internkontroll der Forsvaret og Forsvarsmateriell opererer med ulik verdi. Når vi ut fra regnskapene ikke kan slå fast hva F-35 har kostet i 2016, kan vi heller ikke bekrefte verdsettelsen av anskaffelsene, sier Digranes.

På grunn av de store økonomiske verdiene og den samfunnsmessige betydningen er det viktig å få på plass god internkontroll for innkjøpene av kampflyene F-35, understreker rapporten.

- Vi et at det jobbes med dette og har store forventninger til at regnskapene for 2017 vil gi oss et klarere bilde, sier ekspedisjonssjef Tor Digranes.

71 milliarder

I Forsvarsdepartementets oppfølging av Riksrevisjonens rapport sier statsråden at innføringen av nye rutiner har gitt en krevende situasjon. Statsråden mener likevel at årsregnskapene til tross for «noen påviste feil og innvilgede unntak» gir et «rettvisende bilde» av etatenes økonomiske stilling.

Regjeringen opererer med at anskaffelsen av 52 F-35 fly vil koste 71, l5 milliarder 2017-kroner. Levetidskostnaden over 30 år er estimert til 268,1 milliarder kroner.

foto
Riksrevisjonen mener regnskapene ikke viser hva F-35 kostet Forsvaret i 2016. Foto: Håvard Jensen
foto
Statsminster Erna Solberg, kong Harald og Nato-sjef Jens Stoltenberg var øyenvitner til den første overflyvningen med F-35 på Ørland. Foto: Håvard Jensen, Adresseavisen