- For å kunne være sikker på at vi kommer i mål i tide og at det ikke blir uklart for trafikantene, har vi valgt å innsnevre til to felt fra dag én i prøveprosjektet.

Det sier Sissel Hovin, prosjektleder for Miljøgata. Hun forteller at de har vurdert litt frem og tilbake med tanke på en løsning for omfanget av arbeidet som skal gjøres langs Olav Tryggvasons gate i sommer, og at de derfor landet på å stenge to kjørefelt allerede i dag.

- Det er det tryggeste og enkleste for trafikantene, sier hun.

Slik kommer det til å bli i Olav Tryggvasonsgate om ca. to uker:

foto
Skisse av møbler som vil bli plassert i miljøgata i sommer. Foto: Illustrasjon: Vestre

- Sideforskjøvet trasé

Det vil variere hvilke to kjørefelt som er stengt, alt etter hvor det gjøres arbeid.

- Man kan si det blir en litt sideforskjøvet trasé. Trafikken vil legges på motsatt side av der arbeidet pågår, sier Hovin.

De skal etablere en metrobusstasjon utenfor Nova kinosenter samt en holdeplass i retning vest, før du kommer til Byhaven og øst for Nordre gate.

Etter at de to kjørefeltene i neste uke blir stengt av, vil det gå omtrent to uker før gata stenges helt for gjennomkjøring og det blir forbud mot å kjøre inn til byen over Bakke bru. Arbeidet med etablering av metrobusstasjoner og utbedring av fortau skal etter planen være ferdig innen mandag 16. juli.

foto
Skisse av møbler som vil bli plassert i miljøgata i sommer. Foto: Illustrasjon: Vestre

Håper på positiv mottakelse

Selv om to kjørefelt vil bli holdt åpen, har Hovin likevel en oppfordring til bilister:

- Fordi det blir mindre kapasitet for trafikk i gata, vil jeg anbefale at de som ikke må velger å kjøre andre ruter enn her, sier hun og viser til blant annet Bispegata, Kjøpmannsgata og Fjordgata.

- Hvordan tror du dette prosjektet blir mottatt av innbyggerne?

- Jeg håper det blir positivt mottatt og at de ser frem til muligheten som ligger i endringene som nå gjøres i byen. Det blir kanskje litt trafikale utfordringer både under og i etterkant av arbeidet, men jeg håper folk synes det ser spennende ut, sier Hovin og viser til at endring av Olav Tryggvasons gate til miljøgate ble bestemt allerede i 2010.

- Med tanke på innspillene som har kommet blant annet gjennom byromundersøkelsen, ønsker mange et mer grønt byliv med muligheter for mer uteservering og mindre trafikk. Jeg håper endringene i Olav Tryggvasons gate kan gi et positivt bidrag til byrommet og Midtbyen for øvrig.

foto
Slik blir kjøremønsteret i prøveperioden med påbudt sving i krysset Olav Tryggvasons gate - Søndre gate og ved Jomfrugata. Foto: KART: MILJØPAKKEN.

Ønsker mer «grønt»

I en byromsundersøkelse gjort av byplankontoret i Trondheim mandag 28. mai, har innbyggerne i Trondheim svart på hva de liker med byrommet og hva som mangler.

På spørsmål til innbyggere om hva som er bra med byrommet, markerer svaret «mange butikker» seg.

På spørsmål om hva som skulle vært i Olav Tryggvasons gate vestre del for at man skulle brukt byrommet mer, er det «grønt», «sitteplasser» og «mindre trafikk» som går igjen.

Både i midtre del og østre del av gaten er de samme svarene gjengangere.

Adresseavisen mener: Miljøgater gjør byen til et bedre sted å handle.