- Jeg ble tatt på sengen for å si det mildt. Jeg trodde jeg skulle i budsjettmøte, men da jeg så alle folkene som var samlet her, så forsto jeg etterhvert at det var noe mer, forteller en glad Sørtømme.

Egentlig hadde han ikke anledning til å møte og ba om at det ble holdt et telefonmøte. Men det ble insistert på at han måtte komme. Under tildelingen av fortjentsmedaljen møtte store deler av næringslivet i byen for å hylle nestoren i trøndersk næringsliv.

- Hyggelig overraskelse

- Jeg vil ikke uttale meg om det var fortjent, men det var i alle fall en veldig positiv og hyggelig overraskelse, sier han.

Nå blir det trolig besøk på Slottet. Det er i såfall ikke første gang Sørtømme møter kong Harald. Sist han møtte kongen, var under en lunsj under ski-VM i Trondheim. Sørtømme er fortsatt sprek sine 82 år til tross.

- Jeg har jo fortsatt en del styreverv og har beholdt mitt gamle kontor, sier Sørtømme.

- Oddvar svikter aldri

«En ukuelig optimist», «en populær og kjær person», «en brobygger», «en helstøpt hedersmann». Fylkesmann Brit Skjelbred fant frem superlativene da hun skulle beskrive medaljemottageren.

–Som én skriver: Oddvar Sørtømme sviktet aldri! sa Skjelbred.

Tildelingen fant sted på Royal Garden hotell, et hotell Sørtømme var en sentral fødselshjelper for på 80-tallet gjennom jobben som banksjef i Kreditkassen i Trondheim.

Fylkesmann Brit Skjelbred tegnet et bilde av en engasjert bankmann og næringslivsleder - som fortsatt stiller på kontoret hver dag klokken åtte. Men det alene er ikke nok for å få Kongens fortjenstmedalje. Det krever et større samfunnsengasjement.

–Din innsats for kultur- og næringslivet i Trondheim og Trøndelag er uvurderlig, og den har satt spor etter seg – enten det gjelder utviklingen av havbruksnæringen eller de mange store etableringene i regionen, sa hun.

–Du fremhever aldri deg selv

Skjelbred slo fast at det var umulig å gå inn på alle områdene Sørtømme på ulike måter har vært en drivkraft i. Men hun nevnte Royal Garden, Pirbadet, Olavskvartalet, Nidelven terrasse, Oceanor, Elsafe, Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Taubåtkompaniet, BOA Offshore, Helitrans, Fosen Mek., Anfi del Mar, Ringve, ishockey og håndball, utstillinger på Torvet, Videnskapsselskabet og Harmonien.

–Selv om du står i en særstilling når det gjelder sentrale posisjoner i næringslivet her i byen, fremhever du aldri deg selv. Ord som knyttes til deg er uselviskhet, ærlighet og redelighet, engasjement og kreativitet, godt humør og glimt i øyet, sa fylkesmannen.

–Du har vært drivkraft og medspiller, og du har hatt avgjørende innflytelse når viktige arbeidsplasser har stått på spill. Du har en evne til å finne løsninger som har gitt store og konkrete resultater. Det sier litt at søknaden om kongelig utmerkelse var vedlagt 19 anbefalingsbrev, og enda er det bare et lite utsnitt av alle dem som gjerne ville støtte opp slik at du får den heder du fortjener, sa Skjelbred.

Avtroppende fylkesmann i Sør-Trøndelag, Brit Skjelbred, sa i sin tale at Oddvar N. Sørtømme står i en særstilling når det gjelder sentrale posisjoner i næringslivet her i byen, men at han aldri vil fremheve seg selv. Foto: THERESE ALICE SANNE
Odd Reitan og Egil Hefte var tilstede og feiret nestoren i trøndersk næringsliv. Foto: Therese Alice Sanne
Arne Seter Haug, Ståle Arne Vansvik og Leif Krogstad var til stede da Oddvar N. Sørtømme fikk Kongens fortjenstmedalje for sin innsats for næringsliv og organisasjoner i Trondheim og Trøndelag. Foto: Therese Alice Sanne
Arne Seter Haug, Ståle Arne Vansvik og Leif Krogstad var til stede da Oddvar N. Sørtømme fikk Kongens fortjenstmedalje for sin innsats for næringsliv og organisasjoner i Trondheim og Trøndelag. Foto: Therese Alice Sanne
Ole Bjørnevik holder tale for Sørtømme. Foto: Therese Alice Sanne