Nå er det opp til innbyggerne om Klæbu blir en bydel i Trondheim fra 1. januar 2020. Klæbyggen skal si sin mening i en folkeavstemning i mai. I Trondheim skal kommunesammenslåingen ut på en målrettet høring blant lag, organisasjoner og næringsdrivende.

Slik det ser ut nå, blir Klæbu eneste kommune Trondheim slår seg sammen med. Malvik har bestemt seg for å fortsette alene.

Investeringer i Klæbu

Ordfører Kirsti Tømmervold (Ap) har forhandlet på vegne av Klæbu, men vil ikke forskuttere om hun går inn for å slå de to kommunene sammen.

- Jeg skal ta det opp med partilaget mitt – først med styret og deretter med medlemmene. Det er først nå intensjonsavtalen offentlig, og vi har ikke snakket om den før.

Belønning fra staten

Tømmervold er opptatt av at kommunen står foran store investeringer med sykehjem og vann- og avløpssystem.

- Kommunesammenslåingen må ikke gå på bekostning av det, sier hun. Med det nye inntektssystemet for kommunene vil Klæbu ifølge Tømmervold få sju-åtte millioner kroner mindre fra staten dersom kommunen blir stående alene. Derimot vil staten ved en sammenslåing komme med 65 millioner kroner i ekstra belønning til den nye kommunen.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Fleip eller fakta i kommunene

Vassfjellet viktig

I tillegg har det vært viktig for forhandlerne fra Klæbu å sikre alpinanlegget i Vassfjellet.

- Vassfjellet er viktig for Klæbu, og det har vært litt skummelt med planene om alpinanlegg i Gråkallen. Vi har sett på det som en konkurrent.

Det har vært viktig også for trondheimsordfører Rita Ottervik (Ap) å sikre interessene til Klæbu.

- Jeg opplever ikke at det er motstand i Trondheim, sier Ottervik.

- Trondheim og Klæbu tenker likt når det gjelder samfunnsutvikling for å bygge gode bydeler der folk bor. Jeg tror vi skal klare det bedre sammen.

Navnet blir Trondheim

Den ny kommunen skal fortsatt hete Trondheim og kommunevåpenet blir det samme som Trondheim har i dag, heter det i intensjonsavtalen forhandlingsutvalgene i de to kommunene er enig om. De to partene er enige i at folk i den nye kommunen skal få tilbud som barnehage, skole, kulturtilbud, bibliotek og omsorgstjenester i nærheten av der de bor.

Ingen kommunalt ansatte skal sies opp som følge av sammenslåingen. Klæbyggen får lavere kommunale avgifter fordi avgiftene i dag er høyere i Klæbu enn i Trondheim. I avtalen er også Klæbu sykehjem nevnt spesielt. De to partene er enige om at utbyggingen av sykehjem skal gå som planlagt i investeringsplanen til Klæbu.

Utbedring av fylkesvei

Fylkesvei 704 skal, ifølge avtalen, utbedres fra Røddekrysset til industriområdet Tulluan. Begge ordførerne understreker at det er viktig å legge til rette for lastebiltransport til og fra Tulluan uten at veien går gjennom boligområdet på Tanem. Den nye kommunen vil finansiere fylkesveien gjennom Miljøpakken. Prislappen for prosjektet kommer på mellom 800 og 1200 millioner kroner.

Trondheimsordfører Rita Ottervik sier tilgangen til næringsareal er viktig for Trondheim. Derfor er også hun opptatt av at fylkesveien blir bedre.

Vann og kloakk

Med kommunesammenslåingen får Klæbu avviklet Ostangen renseanlegg ved Nidelva. Det blir erstattet med et nytt kloakkanlegg i Bratsberg. Klæbu får reservevannforsyning i samme ledningstrasé. Trondheim får reservevann fra Klæbu. Dette anlegget kommer til å koste mellom 12 og 130 millioner kroner.

Tursti og skianlegg

Tursti og skiløype mellom dagens to kommuner er også blant tiltakene de to partene er enige om. Langs hele Nidelva skal det bli tursti til Hyttfossen. Den nye turstien blir en forlengelse av dagens sti langs til Nedre Leirforss. I tillegg blir det etablert ei skiløype fra Tiller over Skjøla og Vassfjellet til Langmyra i Melhus. Dette kommer til å koste om lag 14 millioner kroner. Både turstien og skiløypa skal stå klar til Klæbu blir en del av Trondheim kommune.

Når det gjelder alpinanlegg er de to enige om at Vassfjellet fortsatt skal være hovedanlegg og at det planlagte skianlegget i Gråkallen blir et rekrutteringsanlegg.

foto
Her er avtalen: De to ordførerne med hver sin kopi av det grunnlaget de er enig om før sammenslåingen skal endelig behandles i de to kommunene. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen