Kulturministeren kommer rett fra stortingssalen til kakeselskap for kommunesammenslåing. Stortinget har nettopp gjort det historiske vedtaket om å skille mellom stat og kirke.

- Dette har vært det mest begivenhetsrike døgnet i mitt liv, sier Linda Hofstad Helleland.

- Da jeg forberedte meg til stortingsdebatten om endringene i kirkeloven, kom resultatet fra folkeavstemningen i Klæbu. Jeg har ønsket veldig lenge at Klæbu skulle bli en del av Trondheim og syns absolutt det var på sin plass at Frank Jenssen inviterte på kake. I dag våknet jeg som trondhjemmer.

Fasiten etter mandagens folkeavstemning i Klæbu viser en valgdeltakelse på 56 prosent. 67,33 stemte for kommunesammenslåing med Trondheim, 30,34 stemte mot og 2,33 prosent stemte blankt.

Veldig, veldig glad

Helleland sier hun er veldig, veldig glad for resultatet i folkeavstemningen og mener valgdeltakelsen på 56 prosent viser at spørsmålet var modent.

- Det er riktig for klæbyggen å bli en del av Trondheim. Vi har en sterk identitet til Trondheim. Det er så nære. Det er byen vår. Folk i Klæbu jobber i Trondheim, går på videregående skole i Trondheim, driver med fritidsaktiviteter der. Hverdagen er så vevd sammen at det eneste naturlige er at det blir en kommune.

Kommunalminister Jan Tore Sanner og stortingsrepresentant Frank Jenssen, begge fra Høyre, er også veldige glade og lettet etter at klæbyggen med overveldende flertall sa ja til sammenslåing. Med et klart ja i Klæbu kan det endelig se ut som at kommunereformen går Høyres vei etter en mer trøblete start i de mange kommunene som hadde folkeavstemning 25. april da det var svært liten valgdeltakelse, særlig i kommuner som sa ja til sammenslåing. Da mente stortingsrepresentant Marit Arnstad fra Senterpartiet at supermandagen med mange folkeavstemninger ble en blåmandag for regjeringen. Klæbu er også den første mindre kommunen der innbyggerne sier ja til å slå seg sammen med en stor bykommune.

- Lokalpolitikerne har gjort en god jobb

- Dette er et gledelig resultat og viser at lokalpolitikerne har jobbet godt og tydeliggjort hva innbyggerne kan tjene på å slå seg sammen, sier kommunalministeren. Han mener at politikerne i Klæbu har tydeliggjort for innbyggerne at man står sterkere sammen.

- Folk tror at kommunen kan fortsette som før, men samfunnet er i endring og ingenting fortsetter som det har gjort, sier Jan Tore Sanner.

- Dette viser at kommunereformen ikke går over. Folk ser at Norge står overfor store utfordringer og at de fleste kommunene står sterkere sammen med andre.

Kommunalministeren forteller at han har fulgt prosessen i Klæbu nøye og var spent på resultatet av folkeavstemningen.

LES OGSÅ: Folket sa ja til Trondheim

- Overbevisende og veldig tydelig signal

Tirsdagens kakefeiring er det Høyres stortingsrepresentant, Frank Jenssen, som står for. Han er den kommunalpolitiske talsmannen i Høyre og som trondhjemmer er han ekstra glad for resultatet i Klæbu.

- Dette var et overbevisende og veldig tydelig signal fra innbyggerne i Klæbu om at de vil bli en del av Trondheim, sier Jenssen som også skryter av politikerne både i Klæbu og Trondheim for å ha gjort et godt forarbeid. Han er også glad for at det ser ut som at mange ungdommer har stemt.

- Ofte er det folk som har passert middagshøyden som engasjerer seg i slike spørsmål, men det er jo ungdommen som skal bo i den nye kommunen i framtida.

Adresseavisens leder slo mandag fast at lav valgdeltagelse i Klæbu var det eneste som kunne hindre at kommunen blir slått sammen med Trondheim.