Sa opp jobben som fagekspert i Helseplattformen fordi han mener systemet er uforsvarlig